26 września 2016

Odpowiedź Rzecznika Praw Dziecka


Przedstawiamy odpowiedź Rzecznika Praw Dziecka na oficjalne stanowisko Fundacji EduKABE w sprawie artykułu profesora Zbigniewa Stawrowskiego opublikowanego w piątkowym dodatku do "Rzeczpospolitej" "Plus i minus" z dnia 16.09.2016 r. Nasze stanowisko zostało przesłane do Redaktora naczelnego dziennika "Rzeczpospolita"oraz do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. 

19 września 2016

Każda przemoc jest złem!!!



Fundacja EduKABE wysłała dzisiaj oficjalne stanowisko w sprawie artykułu profesora Zbigniewa Stawrowskiego opublikowanego w piątkowym dodatku do "Rzeczpospolitej" "Plus i minus" z dnia 16.09.2016 r. Nasze stanowisko zostało przesłane do Redaktora naczelnego dziennika "Rzeczpospolita"oraz do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Wyrażamy swój sprzeciw i głębokie zaniepokojenie, iż w gazecie opiniotwórczej, wydawanej dużym nakładem, dopuszcza się do publikacji tekst usprawiedliwiający wymierzanie kar cielesnych dzieciom, które to kary są prawnie zakazane.
Stanowi o tym Konwencja o prawach dziecka ONZ - artykuł 19, który mówi, że dziecko ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej. Ponadto dzieci przed przemocą, chroni również polskie prawo. W 2010 roku wprowadzono do kodeksu zapis: „osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych”. Na gruncie przedstawionego przepisu każdy „klaps” stanowi naruszenie kodeksu i może stanowić przesłankę zawiadomienie sądu rodzinnego.
Nasze doświadczenie zawodowe i wieloletnia praca z dziećmi, rodzinami i specjalistami jednoznacznie pokazuje, że można wyznaczać dziecku granice kierując się zasadami i normami opartymi na szacunku, dialogu i pozbawionymi wszelkich formom przemocy, w tym także „klapsa”.
Oczekujemy w przyszłości artykułów opartych na rzetelnej wiedzy popartych obowiązującym prawem, a nie stojących w sprzeczności do niego.

2 września 2016

Zaproszenie do bezpłatnego projektu "DYLEM@TY" dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych.


EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań prowadzi rekrutację łódzkich szkół podstawowych do bezpłatnego projektu profilaktyczno-edukacyjnego „DYLEM@TY” skierowanego do dzieci z klas IV-VI z zakresu zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu.

Warsztat dla dzieci przewidziany jest w wymiarze 2 godzin dydaktycznych dla każdej klasy.
Przewidziane jest również szkolenie dla nauczycieli w wymiarze 2 godzin dydaktycznych.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Zajęcia będą odbywały się w miesiącach wrzesień - grudzień 2016 r.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/OrZY8qBZDAd8gA6H2   do poniedziałku 12.09.2016 r.

Projekt DYLEM@TY finansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz ze środków  The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.



30 sierpnia 2016

W EduKABE dużo się dzieje...


Już działamy w nowej siedzibie, urządzamy swoje biuro. A już dotarły do nas najnowsze materiały edukacyjne od Amnesty Intrnetional Polska.

A już wkrótce przedstawimy Wam informacje o realizowanych projektach w nowym roku szkolnym!

22 sierpnia 2016

Nasza siedziba :-)





Ogłaszamy świetną wiadomość: mamy swoją siedzibę :-) 

Od dzisiaj możecie nas spotkać w Ośrodku 3 Piętra mieszczącego się w Łodzi, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 :-) Cieszymy się bardzo, że możemy dołączyć do tak świetnej ekipy !

8 sierpnia 2016

Udział w szkoleniu w ramach projektu "Cyfrowobezpieczni.pl".




5 i 6 sierpnia  w Łodzi odbyło się szkolenie na Edukatorki i Edukatorów Cyfrowego Bezpieczeństwa. W ramach udziału w projekcie "Cyfrowobezpieczni.pl"  obowiązkiem będzie przeprowadzenie w szkołach uczestniczących w projekcie Szkolnych Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego. Jest to wydarzenie edukacyjno-informacyjne, podczas którego Edukator ma obowiązek przeprowadzić zajęcia promujące bezpieczne zachowania w Internecie wśród uczniów. Spotyka się także z gronem pedagogicznym, po to, aby wprowadzić ich w temat najważniejszych cyberzagrozeń. Projekt jest koordynowany przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie.

Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania "Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia".