8 września 2017

Nabór do projektu "Postaw na Siebie"

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Postaw na Siebie”.

Nasze działania, mogą być uzupełnieniem działań profilaktycznych podejmowanych przez Państwa placówkę, podczas trwania roku szkolnego.Główny cel realizowany jest w ramach działań skierowanych do dzieci:

- uczennic i uczniów Szkół Podstawowych w Łodzi, podopiecznych świetlic środowiskowych, Domów Dziecka, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii,
- (dzieci w wieku 9/10-13lat).

Celami szczegółowymi zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci są:


zmiana myślenia, że alkohol jest jedynym sposobem 
na poprawę samopoczucia, 

- nauka umiejętności, które ułatwią odbiorcom rozwiązywanie problemów i redukowanie napięć z nimi związanych  w sposób społecznie akceptowalny;

-  nabycie umiejętności wyrażania swoich potrzeb i emocji  wprost, z poszanowaniem autonomii drugiej osoby;

- budowanie ważności na potrzeby i uczucia innych;

- nauka umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów;-zmiana sposobów na pozyskanie sympatii i akceptacji w grupie (zmiana myślenia, że alkohol to dobry sposób na zdobywanie kolegów);

-wzmacnianie poczucia własnej wartości i znajomości własnych dobrych stron;

Zajęcia dla dzieci i młodzieży będą prowadzone na terenie placówki do której uczęszczają dzieci i młodzież. 

Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały szkoły zlokalizowane w tzw. łódzkich enklawach biedy, gdzie problemy związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych pojawiają się bardzo często przy jednoczesnym braku odpowiedniego wsparcia mającego na celu przeciwdziałanie tych zjawisk.

*1warsztat to 2 godziny dydaktyczne, łączny czas trwania warsztatów to 1,5 godziny zegarowej.
   Działania realizowane będą w okresie wrzesień - grudzień 2017r.

Zgłoszenia prosimy wysyłać  w formularzu  
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń - 19.09.2017r.
Projekt realizowany dzięki finansowaniu z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Zajęcia odbywać się będą metodami warsztatowymi, w pełni angażując uczniów.

Zachęcamy do zgłaszania się do projektu.

6 września 2017

Nabór do projektu "Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą"

Zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego do projektu:

Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą

Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny umożliwiającej prowadzenie dialogu pomiędzy dziećmi i nauczycielami na temat zagrożeń z jakimi mogą się one spotkać i ustalenia sposobów reagowania na nie.

Główny cel realizowany jest w ramach działań skierowanych do dzieci (uczniów Szkół Podstawowych w Łodzi), a także ich nauczycieli.
Celem działań związanych z edukacją dzieci jest przekazanie im wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą.


Integralną częścią zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci są warsztaty dla nauczycieli, celem których jest:
• Podniesienie świadomości nauczycieli na temat zagrożeń z jakimi dziecko może mieć kontakt.
• Poprawa stanu wiedzy i umiejętności nauczycieli z zakresu edukacji prawnej i różnych aspektów związanych z bezpieczeństwem dzieci.
• Rozwijanie umiejętności rozmowy z dzieckiem dotyczącej bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach.
• Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie ochrony przez krzywdzeniem.

Zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu różnych metod pracy: aktywne formy prowadzenia zajęć (ćwiczenia w parach, w podgrupach, odgrywanie scenek, wypowiedzi na forum grupy, burze mózgów), prace domowe i wykorzystywanie osobistych doświadczeń podczas ćwiczeń.
Do realizacji zamierzonych działań posłuży program Fundacji Dzieci Niczyje „Już wiem co zrobić”
.


Projekt przewiduje objęcie wsparciem 4 szkół po 4 grupy każda.
Zajęcia są przewidziane dla 4 grup z każdej szkoły (klas I-III) - 5 spotkań x 2 godziny dydaktyczne dla każdej grupy.
5 warsztatów po 2 godziny dydaktyczne dla każdej zgłoszonej klasy.
1 warsztat dla nauczycieli x 3 godziny dydaktyczne.


Formularz jest dostępny pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH7toLdCWgWDww5cMT2fB4R_UfFk7jSZWmbpmViKGJ9p4yAw/viewform

Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 15 września 2017 roku.

Projekt finansowany jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

REALIZACJA WARSZTATÓW JEST PRZEWIDZIANA W OKRESIE WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2017.

5 września 2017

Nabór do projektu "DYLEM@TY" z zakresu zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu.EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań prowadzi rekrutację łódzkich szkół podstawowych do bezpłatnego projektu profilaktyczno-edukacyjnego „DYLEM@TY” skierowanego do dzieci z klas IV-VI z zakresu zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu.

Warsztat dla dzieci przewidziany jest w wymiarze 2 godzin dydaktycznych dla każdej klasy.
Przewidziane jest również szkolenie dla nauczycieli w wymiarze 2 godzin dydaktycznych.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Zajęcia będą odbywały się w miesiącach wrzesień - grudzień 2017 r.

do środy 13.09.2017 r.

Projekt DYLEM@TY finansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz ze środków  The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Fundacja EduKABE ma bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, co potwierdzają dotychczas otrzymane rekomendacje od szkół.

27 sierpnia 2017

Dzieje się w EduKABE

Weekend który się zakończył był niezmiernie intensywny, inspirujący i pełen ciekawych spotkań. W piątek gościliśmy w Przedszkole Miejskie nr 118 na zakończeniu roku szkolnego który, był zarazem pożegnaniem z Marcosem - wolontariuszem, który przez cały rok szkolny wspierał działania placówki. Podczas spotkania, gościła również przedstawicielka Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego (Comenius Foundation)która osobiście oceniła działania jakie zostały realizowane w ramach projektu, Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci (2016-2017). Po tym wydarzeniu, świętowaliśmy 3 urodziny EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań. Kolejny dzień i kolejne wydarzenia - International Boat of Culture Festival w Muzeum Książki Artystycznej- wiele inspiracji kulturalnych i smakowych. Po nim przyszedł czas na obchody Rewolucja 1905 roku. Mnóstwo ciekawych spotkań.🙂

19 sierpnia 2017

Centrum Reformy, Edukacji i Nauki podczas IX Kongres Kobiet Poznań 2017Zapraszamy do Centrum Reformy, Edukacji i Nauki podczas IX Kongres Kobiet Poznań 2017!
W sobotę 9 września Agata Kobylińska oraz Barbara Michalska będę uczestniczyć w panelu: PO JASNEJ STRONIE MOCY. NAUCZYCIELKI PRZECIWKO DYSKRYMINACJI 14:30 – 15:30.
Natomiast o w godz.16:00 – 18:00 zapraszamy na prowadzony przez nas warsztat: Czy granice mają własne granice?

18 sierpnia 2017

Edukacja kontra seksualizacja – jak wspierać pozytywny rozwój seksualny dzieci i młodzieży?Razem z Grupa Ponton działającą przy Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz MamyGłos zapraszamy na panel o seksualizacji młodzieży w ramach Centrum Edukacji i Obyczajowości podczas IX Kongres Kobiet Poznań 2017.
Przedstawicielka EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań będzie brała udział w dyskusji panelowej: Edukacja kontra seksualizacja – jak wspierać pozytywny rozwój seksualny dzieci i młodzieży?
Czym jest seksualizacja? Co oznacza ten termin? Czy edukacja seksualna seksualizuje młodzież czy wręcz przeciwnie? Czy zjawisko seksualizacji dotyczy wyłącznie nastolatków_tek czy również małych dzieci? Co wspólnego ma seksualizacja ze stereotypami i przemocą seksualną? Jak na zjawisko seksualizacji mogą reagować rodzice oraz kadra szkolna?

Moderatorka: Aleksandra Józefowska - pedagożka i trenerka. Koordynatorka Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

10 sierpnia 2017

PAJACYK - kontynuacja współpracyOd września 2017 roku Fundacja EduKABE będzie dalej kontynuować współpracę z Polską Akcją Humanitarną w ramach programu dożywiania dzieci PAJACYK :-)


24 lipca 2017

Postaw na SiebieLipiec i Sierpień to zazwyczaj czas Wakacji. Dla Nas, czas rozpoczęcia działań w ramach projektu "Postaw na Siebie"- bezpłatnych warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uniwersalnej.Projekt realizowany dzięki finansowaniu z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Pierwsze zajęcia za nami. To, co jest niezwykłe, to upewnienie się że wśród dzieci i młodzieży mamy naprawdę doskonałych obserwatorów i obserwatorki życia społecznego. A przede wszystkim - wiele gotowych wskazówek, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Oczywiście autorstwa, dzieci w wieku 9/10-13 lat.

21 lipca 2017

Certyfikat


Certyfikacja zakończona, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dziękujemy!!! - teraz pozostaje tylko podwinąć rękawy i DZIAŁAĆ, DZIAŁAĆ, DZIAŁAĆ :-)

11 lipca 2017

Pedagogika w AHE


To olbrzymia przyjemność, móc informować Was o dobrych wiadomościach. Gdy trzy lata temu tworzyliśmy EduKABE - nikt nie myślał o tym, że Nasza Fundacja będzie Partnerem kierunku PEDAGOGIKA w Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi - studia I i II stopnia, studia on-line

4 lipca 2017

Już wiem co zrobić - kontynuacja projektu

Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą


Z radością informujemy, że również w 2017 roku będziemy realizować projekt "Już wiem co zrobić".
Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny umożliwiającej prowadzenie dialogu pomiędzy dziećmi i nauczycielami na temat zagrożeń z jakimi mogą się one spotkać i ustalenia sposobów reagowania na nie.
Główny cel realizowany jest w ramach działań skierowanych do dzieci (uczniów Szkół Podstawowych w Łodzi), a także ich nauczycieli. Celem działań związanych z edukacją dzieci jest przekazanie im wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą.

Integralną częścią zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci są warsztaty dla nauczycieli.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 4 szkół po 4 grupy każda.Zajęcia są przewidziane dla 4 grup z każdej szkoły (klas I-III) - 5 spotkań x 2 godziny dydaktyczne dla każdej grupy. 5 warsztatów po 2 godziny dydaktyczne dla każdej zgłoszonej klasy.1 warsztat dla nauczycieli x 3 godziny dydaktyczne.

Informacje o rekrutacji już wkrótce :-)

Projekt finansowany jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.


REALIZACJA WARSZTATÓW JEST PRZEWIDZIANA W OKRESIE WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2017.

1 lipca 2017

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań będzie również w tym roku prowadzić rekrutację łódzkich szkół podstawowych do bezpłatnego projektu profilaktyczno-edukacyjnego „DYLEM@TY”skierowanego do dzieci z klas IV-VI z zakresu zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu.

Warsztat dla dzieci przewidziany jest w wymiarze 2 godzin dydaktycznych dla każdej klasy.
Przewidziane jest również szkolenie dla nauczycieli w wymiarze 2 godzin dydaktycznych.

Projekt DYLEM@TY finansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz ze środków  The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

26 czerwca 2017

Wakacyjne warsztaty Postaw na siebie - zaproszenie

Szanowni Państwo,
niezmiernie nam miło poinformować, iż w okresie trwania szkolnych - wakacyjnych półkolonii, fundacja EduKABE planuje przeprowadzić bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach projektu z zakresu profilaktyki uniwersalnej „Postaw na Siebie”.

Nasze działania, mogą być uzupełnieniem działań podejmowanych przez Państw placówkę podczas trwania półkolonii. Główny cel realizowany jest w ramach działań skierowanych do dzieci w wieku 9/10-13 lat: uczennic i uczniów Szkół Podstawowych w Łodzi - w tym, w szkołach i placówkach, w których realizowana będzie organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie wakacji letnich, podopiecznych świetlic środowiskowych, Domów Dziecka, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

Celami szczegółowymi zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci są:
  • zmiana myślenia, że alkohol jest jedynym sposobem na poprawę samopoczucia, 
  • nauka umiejętności, które ułatwią odbiorcom rozwiązywanie problemów i redukowanie napięć z nimi związanych w sposób społecznie akceptowalny;
  • nabycie umiejętności wyrażania swoich potrzeb i emocji wprost, z poszanowaniem autonomii drugiej osoby;
  • budowanie ważności na potrzeby i uczucia innych;
  • nauka umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów;
  • zmiana sposobów na pozyskanie sympatii i akceptacji w grupie (zmiana myślenia, że alkohol to dobry sposób na zdobywanie kolegów);
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości i znajomości własnych dobrych stron;

Zajęcia dla dzieci i młodzieży będą prowadzone na terenie placówki do której uczęszczają dzieci i młodzież. Realizowane będą w grupach nieprzekraczających 25 osób. Jeśli np. w przypadku grupy kolonijnej-grupa liczyć będzie np.50 osób, wówczas odbędą się warsztaty dla dwóch grup. Każda liczyć będzie do 25osób. 1 warsztat to 2 godziny dydaktyczne, łączny czas trwania warsztatów to 1,5 godziny zegarowej. Planowane warsztaty dla dzieci i młodzieży są bezpłatne (zarówno dla placówki, jak i dla dzieci). Zajęcia odbywać się będą metodami warsztatowymi, w pełni angażując uczniów.


Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały szkoły zlokalizowane w tzw. łódzkich enklawach biedy, gdzie problemy związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych pojawiają się bardzo często przy jednoczesnym braku odpowiedniego wsparcia mającego na celu przeciwdziałanie tych zjawisk.

Działania realizowane będą w okresie lipiec - sierpień 2017 r.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres barbara.michalska@edukabe.pl . Deklaracją przystąpienia do projektu będzie mail na adres barbara.michalska@edukabe.pl z informacją:
  • czy Szkoła wyraża chęć uczestnictwa w projekcie „Postaw na Siebie”,
  • ile grup chce działaniem projektowym objąć,
  • propozycją terminu w jakich działania mogłyby się odbyć . 
Zachęcamy do zgłaszania się do projektu. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 29.06.2017 r.
W przypadku wyczerpania limitu miejsc wakacyjnych, we wrześniu zaproponujemy Państwu warsztaty dla klas, realizowane podczas roku szkolnego.

Projekt realizowany dzięki finansowaniu z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

19 czerwca 2017

International Boat of Culture (Międzynarodowa Łódź Kultury).

W imieniu zespołu stowarzyszenia KobieTy Łódź, wolontariuszy międzynarodowych programu EVS oraz naszych partnerów (miło nam poinformować Was, że jednym z nich jest EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań  mamy przyjemność zaprosić na festiwal International Boat of Culture (Międzynarodowa Łódź Kultury).
International Boat of Culture (22 - 25 czerwca 2017), to jedyny festiwal zorganizowany przez międzynarodową społeczność Łodzi - dla wszystkich Łodzian. Głównym celem Festiwalu jest tworzenie przestrzeni i możliwości spotkań pomiędzy cudzoziemcami i Polakami mieszkającymi w naszym mieście, wymiana międzykulturowa, zaangażowanie we wspólne aktywności, ciekawe i inspirujące spotkania i rozmowy ....

Zapraszamy (przede wszystkim) na główny dzień festiwalowy, to jest w najbliższą sobotę, 24 czerwca - z dziećmi (11:00 - 14:00) lub z młodzieżą i ze znajomymi (14:00 - 22:00) do Muzeum Książki Artystycznej (ul.Tymienieckiego 24). Więcej informacji o pozostałych festiwalowych aktywnościach - w załączonym programie.
W ramach festiwalu: wystawy, pokazy, warsztaty, międzynarodowe jedzenie, "Żywa Biblioteka", koncerty i inne 
Wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu są BEZPŁATNE!
Dołącz do wymiany jedzenia!  Wypełnij formularz i przyjdź w dniu imprezy z polską potrawą, którą postawimy na wspólnym stole do podzielenia się z innymi - w zamian będziesz mógł/mogła skosztować potraw z wielu różnych krajów, które przygotują nasi wolontariusze i międzynarodowi goście 
Link do formularza tutaj: https://goo.gl/forms/eWZB2oOzLSm6PIt43
Link do programu (PL): http://bit.ly/2rqxdHk i (EN): goo.gl/fXirBC

11 czerwca 2017

Osiedlowy Dzień Sąsiada
W sobotę odbył się Osiedlowy Dzień Sąsiada - niezwykle kolorowa impreza. Dzięki zaangażowaniu wielu osób: Joanna PaluszkiewiczAgnieszka Bladowska- Kozdój z Przedszkole Miejskie nr 118Katarzyna Deka z KobieTy Łódź - z PRZEliczną grupą Wolontariuszy i EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań dzień był niezapomniany. Na jednym za zdjęć widoczne są Łódzkie Kamienice, które zostały stworzone przez rodziców i dzieci z Przedszkole Miejskie nr 118, jako jedno z działań w ramach "Projektu Badawczego"opracowanego w ramach projektu Wspólnota Lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci (2016-2017)realizowanego przez Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego (Comenius Foundation)

9 czerwca 2017

„Telefon to nowe uzależnienie? - Zapytaj Młodzież!"


Dziękujemy Stowarzyszeniu Aktywnni.EU za zaproszenie EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań do udziału w debacie pt. „Telefon to nowe uzależnienie? - Zapytaj Młodzież!”, które odbyło się w ramach projektu Fonoholizm - Nowe zagrożenie-nowe wyzwania. Jako prelegentki zaproszono również przedstawicielki Fundacji UWOLNIENIE Centrum Leczenia Uzależnień oraz przedstawiciela Stowarzyszenie Monar- Ośrodek w Łodzi z filią w Ozorkowie
Dziękujemy za owocne spotkanie!

8 czerwca 2017

Zaproszenie na Osiedlowy Dzień Sąsiada


Zapraszamy serdecznie 10 czerwca na godz.11:00 przy Skwerze Św. Maksymiliana Kolbego na Osiedlowy Dzień Sąsiada 
Dziękujemy Przedszkole Miejskie nr 118 za współpracę  Dzięki zaangażowaniu Joanna Paluszkiewicz i Agnieszka Bladowska- Kozdój w sobotę będzie można podziwiać prace i występy dzieci, które są zarazem posumowaniem działań "Projektu Badawczego", opracowanego w ramach projektu "Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci (2016-2017)", realizowanego przez Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego (Comenius Foundation) EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań jest partnerem Osiedlowego Dnia Sąsiada!
ZAPRASZAMY!!!

1 czerwca 2017

II edycja Przeglądu Młodego Kina Profilaktycznego – Drogowskazy II


W dniu 02 czerwca punktualnie o godzinie 19.30 na terenie o szkolnego dziedzińca SP 34 Łódź odbędzie się II edycja Przeglądu Młodego Kina Profilaktycznego – Drogowskazy II.
W tym roku poszczególne klasy przygotowały filmowe niespodzianki poruszające problemy związane z szacunkiem, ekologią, przyjaźnią. Wszystkie wyczarowane przez młodych aktorów i reżyserów etiudy filmowe zobaczymy na dużym ekranie.
Przygotowanie filmów wymagało od wszystkich dużo wysiłku i pracy. Organizatorzy wydarzenia zadbali o to aby wszystkie filmy zostały ocenione przez zacne grono Jury, w którym zasiada ośmiu wybitnych ekspertów reprezentujących różne środowiska zawodowe. EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań też tam będzie, jako członek Jury festiwalu !!!

28 maja 2017

Marsz dla Matek


 Marsz dla Matek to hołd dla wszystkich polskich kobiet! 
Marsz zwracał uwagę na sytuację matek w każdym wieku, a także kobiet, które nie mogą lub świadomie nie chcą matkami zostać.
Mówimy: dość wydumanym oczekiwaniom wobec kobiet! Jesteśmy ludźmi, nie robotami. Mamy prawo do wyboru, do zmęczenia, choroby, bezradności, odpoczynku, a wychowywanie dzieci to ciężka praca 24h/dobę. Dlatego podczas Marszu powiemy o świadomym macierzyństwie.
Pamiętajmy też, że dzieci wychowuje każdy, nie tylko matki i ojcowie, dlatego potrzebna jest świadomość problemów, z jakimi matki borykają się na co dzień.
Marsz był manifestem następujących postulatów:
1. SKUTECZNE EGZEKWOWANIE PRAWA ALIMENTACYJNEGO!
2. STOSOWANIE I MONITORING STANDARDÓW OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ!
3. RÓWNE SZANSE NA MIEJSCE W ŻŁOBKU I PRZEDSZKOLU DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB PRACUJĄCYCH RODZICÓW!
4. REALNA POMOC FINANSOWA I MEDYCZNA DLA RODZIN DOTKNIĘTYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!
5. BEZZWŁOCZNE WDROŻENIE I STOSOWANIE KONWENCJI ANTYPRZEMOCOWEJ i OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ!
6. PRZESTRZEŃ MIEJSKA DOSTOSOWANA DO POTRZEB RODZICÓW I DZIECI!
7. MACIERZYŃSTWO Z WYBORU!
W tym postulacie poruszamy też sytuację kobiet, które - choćby chciały, nie mogą zostać matkami.