28 lutego 2014

Praca z dzieckiem przejawiającym trudności grafomotoryczne

Informacje ogólne:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi przejawiającymi zaburzenia manualne. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają informacje na temat etapów rozwoju grafomotoryki, zaburzeń grafomotorycznych oraz elementów procesu diagnozy i terapii,  a także ćwiczeń z zakresu terapii ręki.

Praca z dzieckiem przejawiającym trudności z percepcją wzrokową

Informacje ogólne:

Szkolenie przewidziane jest zarówno dla nauczycieli (w szczególności rozpoczynających swoją karierę) jak i dla rodziców. Podczas jego trwania zaprezentowane zostaną między innymi propozycje ćwiczeń oraz zabaw rozwijających percepcję wzrokową dzieci.

Praca z dzieckiem przejawiającym trudności z percepcją słuchową

Informacje ogólne:

Szkolenie przewidziane jest zarówno dla nauczycieli (w szczególności rozpoczynających swoją karierę) jak i dla rodziców. Podczas jego trwania zaprezentowane zostaną między innymi propozycje ćwiczeń oraz zabaw rozwijających percepcję słuchową dzieci.