28 lutego 2014

Praca z dzieckiem przejawiającym trudności grafomotoryczne

Informacje ogólne:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi przejawiającymi zaburzenia manualne. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają informacje na temat etapów rozwoju grafomotoryki, zaburzeń grafomotorycznych oraz elementów procesu diagnozy i terapii,  a także ćwiczeń z zakresu terapii ręki.


Treści programowe:

 • Etapy rozwoju grafomotoryki,
 • Zaburzenia grafomotoryczne,
 • Propozycje ćwiczeń,
 • Elementy diagnozy.

Adresaci:

 • nauczyciele,
 • pedagodzy,
 • wychowawcy,
 • studenci,
 • rodzice,
 • i inne osoby zainteresowane proponowaną tematyką.
Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie realizowane w wymiarze:

 • 1 spotkanie x 3 godz. dydaktyczne

Miejsce szkolenia:

Szkolenie może być realizowane w Placówce zgłaszającej chęć uczestnictwa lub w miejscu wyznaczonym przez EduKABE, na terenie miasta Łódź.