28 lutego 2014

Praca z dzieckiem przejawiającym trudności z percepcją wzrokową

Informacje ogólne:

Szkolenie przewidziane jest zarówno dla nauczycieli (w szczególności rozpoczynających swoją karierę) jak i dla rodziców. Podczas jego trwania zaprezentowane zostaną między innymi propozycje ćwiczeń oraz zabaw rozwijających percepcję wzrokową dzieci.


Treści programowe:

 • Kształtowanie się percepcji wzrokowej dziecka.
 • Zaburzenia percepcji wzrokowej i ich wpływ na karierę szkolną dziecka.
 • Propozycje zabaw i ćwiczeń rozwijających percepcję wzrokową.
 • Prezentacja niekonwencjonalnych pomocy dydaktycznych symulujących rozwój percepcji wzrokowej.

Adresaci:

 • nauczyciele,
 • pedagodzy,
 • wychowawcy,
 • studenci,
 • rodzice,
 • i inne osoby zainteresowane proponowaną tematyką.
Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. 

Szkolenie realizowane w wymiarze: 

 • 1 spotkanie x 4 godz. dydaktycznych.

Miejsce szkolenia:

Szkolenie może być realizowane w Placówce zgłaszającej chęć uczestnictwa lub w miejscu wyznaczonym przez EduKABE, na terenie miasta Łódź.