1 marca 2014

Adaptacja dziecka w przedszkolu

Informacje ogólne:

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się o rozwiązywaniu różnorodnych trudności związanych z procesem adaptacyjnym dziecka.


Treści programowe:

  • Wskazówki do zaprojektowania działań na pierwsze dni w grupie.
  • Wskazówki do zorganizowania pierwszego zebrania informacyjnego dla rodziców.
  • RATUNKU!!! Dziecko płacze – co robić? – propozycje rozwiązań.

Adresaci:

  • początkujący nauczyciele,
  • studenci, 
  • i inne osoby zainteresowane proponowaną tematyką.

Szkolenie realizowane w wymiarze:

  • 1 spotkanie x 4 godz. dydaktyczne
Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Miejsce szkolenia:

Szkolenie może być realizowane w Placówce zgłaszającej chęć uczestnictwa lub w miejscu wyznaczonym przez EduKABE, na terenie miasta Łódź.