1 marca 2014

Adaptacja dziecka w przedszkolu

Informacje ogólne:

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się o rozwiązywaniu trudności adaptacyjnych dziecka.

Treści programowe:

  • Jak przygotować dziecko do pierwszych dni w przedszkolu aby ograniczyć poziom stresu (co adaptację ułatwia, a co ją utrudnia).
  • Na co zwrócić uwagę podczas prowadzenia rozmów z nauczycielem/-ką dziecka.
  • Propozycje gier i zabaw ułatwiających adaptację dziecka.
  • RATUNKU!!! Dziecko płacze – co robić? – propozycje rozwiązań.

Szkolenie realizowane w wymiarze:

  • 1 spotkanie edukacyjne x 2,5 godz.

Miejsce szkolenia:

Szkolenie może być realizowane w Placówce zgłaszającej chęć uczestnictwa lub w miejscu wyznaczonym przez EduKABE, na terenie Łodzi.