1 marca 2014

Bez klapsa – czyli jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice

Informacje ogólne:

Warsztaty dla osób które chcą zdobyć wiedzę  na temat wychowania „bez klapsa”, a także nabyć umiejętności wyznaczania dziecku granic z zachowaniem szacunku dla małego człowieka. 

Szkolenie prowadzone przez specjalistki, które ukończyły szkolenie realizowane przez Fundację Dzieci Niczyje.


Treści programowe:

Szkolenie podzielone jest na trzy bloki tematyczne:
 • "Nie" dla klapsa – dlaczego „nie” dla klapsa? Próbując odpowiedzieć na tak postawione pytanie, będą mogli Państwo przyjrzeć się motywom, które kierują człowiekiem, gdy stosują te i inne krzywdzące metody wychowawcze, a także przyjąć perspektywę dziecka, które doświadcza takiego sposobu wychowania.
 • Uczucia – w tym bloku tematycznym będą Państwo zajmować się obszarem uczuć, pod wpływem których najczęściej stosuje się klapsy(lub inne metody wychowawcze, nie sprzyjające budowaniu pozytywnego obrazu dziecka: krzyk, szturchanie itp.) jako metodę wychowawczą. Będą Państwo poszukiwać sposobów pomagających rozpoznać uczucia w sobie oraz w innych, a także sposobów radzenia sobie z nimi w sytuacjach trudnych.
 • Zamiast klapsa – w tym bloku tematycznym będą Państwo poznać inne niż klaps metody wychowawcze, które pomogą rodzicom zachęcać dzieci do współpracy, a także przyjrzą się różnicy pomiędzy karą a konsekwencją.


Adresaci: 

 • nauczyciele,
 • pedagodzy,
 • wychowawcy,
 • studenci,
 • rodzice,
 • i inne osoby zainteresowane proponowaną tematyką.
Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie realizowane w wymiarze (jedna opcja do wyboru):

 • 6 spotkań x 2 godz.
 • 2 spotkania x 6 godz.
 • lub 1 spotkanie edukacyjne 2,5 godz. – spotkanie to może być zaproponowane przez szkołę jako spotkanie edukacyjne dla rodziców;


Miejsce szkolenia:

Szkolenie może być realizowane w Placówce zgłaszającej chęć uczestnictwa lub w miejscu wyznaczonym przez EduKABE, na terenie miasta Łódź.