1 marca 2014

Bezpieczny on-line

Informacje ogólne:

Szkolenie z zakresu poznania zagrożeń jakie można napotkać w świecie Internetu, a także sposobów odpowiedniego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Szkolenie prowadzone przez specjalistki, które uczestniczyły w projekcie realizowanym przez Fundację Dzieci Niczyje: „SocialWeb SocialWork” w ramach programu Safer Internet koordynowanego przez niemiecką fundację Digitale Chancen i finansowanego przez Komisję Europejską.

Treści programowe:

Zagrożenie w Internecie – definicje, rodzaje – czyli trochę teorii o tym co nieznane;
Procedury postepowania w przypadku zagrożeń z jakimi spotykamy się w sieci, lub o których mówią nam uczniowie;
Edukacja Dzieci i Młodzieży na temat bezpieczeństwa w sieci - „Co możesz zrobić aby być bezpiecznym?” – pomysły na lekcje wychowawcze.

Adresaci:

  • nauczyciele,
  • pedagodzy,
  • wychowawcy,
  • studenci,
  • rodzice,
  • i inne osoby zainteresowane proponowaną tematyką.
Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, a także wypracowaniem procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu.

Szkolenie realizowane w wymiarze:

  • 1x4 godz.

Miejsce szkolenia:

Szkolenie może być realizowane w Placówce zgłaszającej chęć uczestnictwa lub w miejscu wyznaczonym przez EduKABE, na terenie miasta Łódź.