1 marca 2014

Czy trudny rodzic, to naprawdę taki straszny diabeł jak go malują??? - komunikacja w relacji nauczyciel - rodzic

Informacje ogólne:

Szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów z rodzicami opartych na zasadzie wzajemnego szacunku.Treści programowe:

  • Co nie co o komunikacji – czyli odrobina teorii;
  • "Zakłócacze" w komunikacji – co pomaga a co szkodzi?
  • Typy postaw rodzicielskich – jak prowadzić rozmowę?
  • Co się sprawdziło? – bank pomysłów/ wskazówek ułatwiających dialog z rodzicem.

Adresaci:

  • osoby bezpośrednio współpracujące z dziećmi w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych, szkołach, świetlicach,
  • wychowawcy, którzy w codziennej pracy komunikują się z rodzicami swoich podopiecznych,
  • nauczyciele,
  • studenci,
  • i inne osoby zainteresowane proponowaną tematyką.
Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie realizowane w wymiarze:

  • 1x3 godz.

Miejsce szkolenia:

Szkolenie może być realizowane w Placówce zgłaszającej chęć uczestnictwa lub w miejscu wyznaczonym przez EduKABE, na terenie miasta Łódź.