1 marca 2014

Elementy Integracji Sensorycznej

Kurs „Elementy Integracji Sensorycznej” prowadzony przez certyfikowanego terapeutkę integracji sensorycznej.

Informacje ogólne:

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą podstawowe informacje z zakresu integracji sensorycznej. Dowiedzą się między innymi czym jest integracja sensoryczna, czym są zaburzenia przetwarzania sensorycznego, jakie są podstawowe układy zmysłowe wpływające na nasze codzienne funkcjonowanie oraz jaką rolę pełnią w naszym życiu zmysły. Szkolenie prowadzone przez Terapeutkę Integracji Sensorycznej II*.


Treści programowe:

 • wyjaśnienie terminu: Integracja sensoryczna,
 • przyczyny i objawy zaburzeń SI,
 • propozycje ćwiczeń umożliwiających pracę z dziećmi mającymi objawy mogące świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej,
 • zaprezentowanie narzędzi badań stosowane w terapii SI.

Adresaci: 

 • nauczyciele,
 • pedagodzy,
 • wychowawcy,
 • studenci,
 • rodzice,
 • i inne osoby zainteresowane proponowaną tematyką.
Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. 

Szkolenie realizowane w wymiarze: 

 • 1 spotkanie x 3 godz. dydaktyczne

Miejsce szkolenia:

Szkolenie może być realizowane w Placówce zgłaszającej chęć uczestnictwa lub w miejscu wyznaczonym przez EduKABE, na terenie miasta Łódź.