1 marca 2014

Gotowość szkolna dziecka – przedstawienie kryteriów gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich

Informacje ogólne:

Celem szkolenia jest przedstawienie fizycznych i psychologicznych uwarunkowań gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej. Szkolenie przewidziane jest zarówno dla nauczycieli (szczególnie początkujących) oraz dla rodziców.


Treści programowe:

 • Wyjaśnienie pojęcia gotowość szkolna.
 • Gotowość umysłowa, fizyczna i społeczno-emocjonalna.
 • Czynniki wpływające na gotowość szkolną.
 • Przyczyny braku gotowości szkolnej.
 • W jaki sposób sprawdzić gotowość szkolną.
 • Jakie umiejętności świadczą o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 • Pomoc dziecku, które nie osiągnęło gotowości szkolnej.

Adresaci:

 • nauczyciele,
 • pedagodzy,
 • wychowawcy,
 • studenci,
 • rodzice,
 • i inne osoby zainteresowane proponowaną tematyką.
Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie realizowane w wymiarze:

 • 1 spotkanie x 4 godz. dydaktyczne.

Miejsce szkolenia:

Szkolenie może być realizowane w Placówce zgłaszającej chęć uczestnictwa lub w miejscu wyznaczonym przez EduKABE, na terenie miasta Łódź.