1 marca 2014

Już wiem co zrobić – edukacja dzieci i rodziców w zakresie ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym

Informacje ogólne:

Zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności skutecznej komunikacji z dzieckiem, tworzenia bezpiecznej relacji oraz właściwego reagowania na wczesne symptomy krzywdzenia dziecka.
Szkolenie prowadzone przez specjalistki, które ukończyły szkolenie realizowane przez Fundację Dzieci Niczyje.


Treści programowe:


Szkolenie podzielone jest na dwa bloki tematyczne. Każdy z nich może być realizowany oddzielnie:
 • Blok zajęć dla dzieci: 
proponujemy Państwu przeprowadzenie cyklu pięciu spotkań z dziećmi (5 zajęć x 2 x 45 minut) na tematy związane z:
  • rozpoznawaniem i nazywaniem emocji,
  • umiejętnością wyznaczania i dbania o własne granice,
  • umiejętnością rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dziecka,
  • poznaniem skutecznych sposobów reagowania w takich sytuacjach.
 • Blok zajęć dla dorosłych: 
proponujemy Państwu przeprowadzenie cyklu trzech spotkań z rodzicami (3 x 2 godz.). W bloku omówione są:

  • sposoby podnoszenia kompetencji komunikacyjnych w relacji z dzieckiem,
  • możliwości edukacji dziecka na temat bezpieczeństwa i ochrony w sytuacjach stanowiących zagrożenie krzywdzeniem,
  • zapoznaniem rodziców z rodzajem sytuacji stanowiących zagrożenie krzywdzeniem (również sytuacje wynikające z użytkowania Internetu)

Szkolenie realizowane w wymiarze:

 • Blok zajęć dla dzieci: 5 scenariuszy zajęć po 2 godziny dydaktyczne (2 x 45 minut) lub ustalane indywidualnie.
 • Blok zajęć dla dorosłych: 3 scenariusze 2 godzinnych zajęć lub ustalane indywidualnie.

Miejsce szkolenia:

Szkolenie może być realizowane w Placówce zgłaszającej chęć uczestnictwa lub w miejscu wyznaczonym przez EduKABE, na terenie Lodzi.