2 marca 2014

SocialWeb SocialWork – szkolenie dotyczące bezpieczeństwa w Internecie

Bezpłatne szkolenie dla uczestników minimum 2 szkoleń EduKABE

Szkolenie z zakresu umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu. Przybliży uczestnikom wiedzę na temat zagrożeń, jakie mogą napotkać w Internecie. Szkolenie prowadzone przez trenerki przeszkolone przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach programu Safer Internet koordynowanego przez niemiecką fundację Digitale Chancen i finansowanego przez Komisję Europejską.

Szkolenie obejmuje następujących po sobie 6 modułów:
  • Moduł 1: Podstawowa wiedza na temat narzędzi web 2.0.
  • Moduł 2: Jak dzieci i młodzież korzystają z Internetu?
  • Moduł 3: Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat ich zachowania on-line.
  • Moduł 4: Mapa zagrożeń - prezentuje przegląd internetowych zagrożeń, ich klasyfikację, pomaga je zdefiniować i odróżnić.
  • Moduł 5: Interwencja - jak reagować w przypadku zagrożeń dzieci i młodzieży, gdzie znaleźć informacje i pomoc.
  • Moduł 6: Jak chronić dzieci przed niebezpiecznymi kontaktami i ryzykowanymi zachowaniami on-line - porozmawiajmy o czatach.
Szkolenie może być realizowane w Placówce zgłaszającej chęć uczestnictwa lub w miejscu wyznaczonym przez EduKABE.