9 maja 2014

Szkolenie "Bezpieczny Internet" w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi.

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=2571BB48D7806BD9!8647&app=WordPdf


Zapraszamy do Biblioteki Pedagogicznej w Łodzi na bezpłatne szkolenie "Bezpieczny Internet", które odbędzie się w środę 14.05.2014 w godz.12:30-15:30. Zgłoszenia przesyłamy na adres: gromadzenie@pbw.lodz.pl lub pod numerem telefonu 42 6361902
Zostały ostatnie wolne miejsca !!!
Uczestnicy dostaną zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu!!!