23 września 2014

Apel poparcia dla węgierskich NGOs dotarł do UE - wśród sygnatariuszy także EduKABE


977 organizacji pozarządowych z Europy, w tym 353 z Polski, zaapelowało dziś do najważniejszych instytucji UE o podjęcie kroków w związku z antydemokratycznymi działaniami rządu na Węgrzech.

Po zacieśnieniu kontroli nad mediami, sądownictwem i sektorem przedsiębiorstw rząd Viktora Orbána zwiększa presję na instytucje społeczeństwa obywatelskiego. Wyraźnym celem tych posunięć jest zdławienie niezależnych inicjatyw i wygaszenie wszelkiej krytyki władz.

977 organizacji pozarządowych z 32 państw wystosowało apel do najważniejszych instytucji unijnych: Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, a także do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, wzywając je do zaniechania polityki niezauważania rozwoju sytuacji na Węgrzech i wyrażenia sprzeciwu wobec działalności władz węgierskich, zmierzających do zastraszania i uciszania społeczeństwa obywatelskiego w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Sygnatariusze apelu są zaniepokojeni dotychczasowym brakiem jednoznacznej reakcji na działania naruszające podstawowe zasady, na których opiera się Unia Europejska. Wzywają najważniejsze europejskie instytucje do podjęcia kroków dyplomatycznych i środków zapobiegawczych, a jeśli będzie to konieczne, do uruchomienia procedury określonej w „Ramach przeciwdziałania systemowym zagrożeniom dla rządów prawa w państwach UE” (patrz: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-237_pl.htm)

Sygnatariusze listu wyrażają swoje zdecydowane poparcie dla węgierskich organizacji, które stały się obiektem ataków rządu Orbána , a także głębokie przekonanie, że nie powinny one pozostać osamotnione w walce o zachowanie niezależności i autonomii działania. Sprawa ta zasługuje na solidarność i wspólne działanie sektora pozarządowego, a także na pilną uwagę ze strony instytucji europejskich.

Apel poparcia dla węgierskich organizacji pozarządowych zainicjowały fundacje zarządzające Funduszami Norweskimi i Funduszami EOG dla Organizacji Pozarządowych w 16 krajach Unii (w Polsce Fundacja im. Stefana Batorego).

Więcej informacji o sytuacji węgierskich NGOs i o możliwych formach wyrażenia swojego poparcia znajduje się na dedykowanej stronie http://blacklistedhungarians.eu/

Poparcie można też wyrazić dołączając do akcji #ListMeToo – zróbmy zdjęcie z hashtagiem #ListMeTo, opublikujmy je na Facebooku, Twitterze, Instagramie swojej organizacji i zamanifestujmy swoje poparcie!

18 września 2014

Szkolenie w Fundacji Kamila Maćkowiaka


Dziś odbyły się pierwsze warsztaty dotyczące wystąpień publicznych w ramach projektu realizowanego przez Fundację Kamila Maćkowiaka. Dużo stresu, ale też porządny zastrzyk energii. Już nie możemy doczekać się kolejnych zajęć.

14 września 2014

Piknik Inicjatyw Obywatelskich


Właśnie wróciliśmy do domu z wycieczki do Warszawy. Cały dzień spędziliśmy na Pikniku Inicjatyw Obywatelskich. Poznaliśmy masę wspaniałych osób, przywieźliśmy mnóstwo ciekawych materiałów, a nowe pomysły kotłują się w głowach :-)