30 października 2014

Dobre wieści

Super wiadomość dotarła do nas z łódzkiego kuratorium oświaty. Udało nam się uzyskać dofinansowanie na realizację zajęć dotyczących cyberprzemocy pt.: "CYBERMOC" skierowanych do uczniów i pedagogów Gimnazjum nr 47 w Łodzi w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Zaczynamy już w listopadzie!

26 października 2014

Senat zgodził się na ratyfikację Konwencji o ochronie dzieci


Niezwykle ważne informacje dotarły w tym tygodniu do nas z Warszawy. Senat jednogłośnie zgodził się na ratyfikację Konwencji z Lanzarote - konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Obecnie konwencja została ratyfikowana przez 32 państwa, w tym 19 państw UE.
Ratyfikacja Konwencji ma na celu ustanowienie międzynarodowych standardów i współpracy w zakresie przeciwdziałania i zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci oraz zmierza do ochrony praw dzieci będących ofiarami przestępstw na tle seksualnym. Dokument wprowadza m.in. jednolitą definicję wykorzystywania seksualnego, dziecięcej prostytucji i pornografii dziecięcej, nakłada także obowiązek ochrony przed groomingiem - działaniami podejmowanymi w celu zaprzyjaźnienia się i nawiązania więzi emocjonalnej z dzieckiem, aby zmniejszyć jego opory i później je seksualnie wykorzystać. 
Co ważne, konwencja kładzie nacisk na edukację dzieci na temat ryzyka i ochrony przed molestowaniem, a także wprowadza obowiązek szkoleń osób pracujących z dziećmi, aby każdy potrafił rozpoznać niepokojące sygnały.

23 października 2014

EduKABE dołączyło do koalicji przeciwko mowie nienawiści.


EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań dołączyła dzisiaj do koalicji przeciwko mowie nienawiści, która jest nieformalnym zrzeszeniem organizacji, instytucji i osób, którym bliska jest problematyka praw człowieka w Internecie, i które chcą przeciwdziałać mowie nienawiści. 
EduKABE w swoich działaniach podejmuje tematykę związaną z przeciwdziałaniem zjawisku cyberprzemocy, ponieważ mowa nienawiści narusza prawa człowieka. Cały czas pogłębiamy swoją wiedzę w tym zakresie, poszukujemy skutecznych narzędzi i rozwiązań. Liczymy na to, że wspólnie z innymi organizacjami poprzez wymianę doświadczeń jesteśmy w stanie obronić Internet przed mową nienawiści. 


Najnowsza kampania przeciwko cyberprzemocy Fundacji Feminoteka "Cyberprzemoc - nie stosuj, nie lajkuj, nie udostępniaj"

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego spotu Fundacji Feminoteka  "Cyberprzemoc - nie stosuj, nie lajkuj, nie udostępniaj". 
Dla nauczycielek i nauczycieli dostępny jest poradnik o przeciwdziałaniu i zwalczaniu cyberprzemocy wśród młodzieży. Można go bezpłatnie ściągnąć ze strony Feminoteki (dział Poradnik)
Dla doświadczających cyberprzemocy jest dostępny telefon 731 731 551, pod którym mogą uzyskać bezpłatne porady psychologiczne i prawne (telefon jest czynny we wtorki, środy i czwartki od 13:00 do 19:00).
17 października 2014

Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka "Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy"

16 października 2014 roku ruszyła kolejna kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka "Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy". Jej celem jest nagłośnienie problemu przemocy wobec dzieci oraz zmiana postaw społecznych, a tym samym obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla stosowania przemocy wobec dzieci.

Przerażające jest to, że Polacy wciąż nie widzą nic złego w „klapsie”. Aprobatę takiego wychowywania deklaruje 61% polskiego społeczeństwa, a prawie 33% dorosłych uważa, że bicie jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Badania pokazują także, że zaledwie jedna trzecia Polaków wie o istnieniu w Polsce zakazu kar cielesnych w wychowaniu (badanie TNS OBOP z 2014 roku na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka).

Poniżej znajduje się spot promującego kampanię społeczną Rzecznika Praw Dziecka :XII Ogólnopolska Konferencja Socjoterapii „Młodzi we współczesnym świecie. Rzeczywistość realna i wirtualna - jak możemy pomóc wybierać?”

Emocje po XII Ogólnopolskiej Konferencji Socjoterapii „Młodzi we współczesnym świecie. Rzeczywistość realna i wirtualna - jak możemy pomóc wybierać?” do dzisiaj są w nas ciągle żywe. Poznałyśmy cudownych ludzi pełnych pasji i zaangażowania. Dla każdej z nas był to również czas na zatrzymanie się, refleksję i przemyślenia ( zapraszamy do Lawendowego Pola - my byłyśmy oczarowane magią opisu tego miejsca, które tworzą fantastyczni ludzie) Podczas sobotniego wieczoru wystąpił zespół BŁG Skład - chłopaki, którzy są głosem młodego pokolenia i opowiadają o swojej rzeczywistości w miasteczku Bałąg. Gorąco polecamy !!!