EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań dołączyła dzisiaj do koalicji przeciwko mowie nienawiści, która jest nieformalnym zrzeszeniem organizacji, instytucji i osób, którym bliska jest problematyka praw człowieka w Internecie, i które chcą przeciwdziałać mowie nienawiści. 
EduKABE w swoich działaniach podejmuje tematykę związaną z przeciwdziałaniem zjawisku cyberprzemocy, ponieważ mowa nienawiści narusza prawa człowieka. Cały czas pogłębiamy swoją wiedzę w tym zakresie, poszukujemy skutecznych narzędzi i rozwiązań. Liczymy na to, że wspólnie z innymi organizacjami poprzez wymianę doświadczeń jesteśmy w stanie obronić Internet przed mową nienawiści.