1 listopada 2014

„Wyloguj się do życia, a robi się to tak” - kampania społeczna

Gorąco polecamy kampanię „WYLOGUJ SIĘ ŻYCIA… a robi się to TAK!”, która skierowana jest nie tylko do młodzieży, ale również do osób z najbliższego otoczenia młodzieży, czyli do pedagogów, rodziców i opiekunów. Na stronie kampanii dorośli będą mogli znaleźć aktualności, dodatkowe materiały i informacje dotyczące problemu uzależnienia od komputera i sieci. W roku 2015 zorganizowane zostaną m.in. specjalne warsztaty on-line, które każdy zainteresowany będzie mógł obejrzeć w Internecie (streaming).
O takiej formule szkoleń zadecydowały dwa silne argumenty:

  • konsekwentne promowanie zdrowego, bezpiecznego korzystania z Internetu (poszukiwanie wiedzy, możliwości rozwoju) oraz 
  • jego szeroka dostępność i ekonomiczność. 
Każdy rodzic czy opiekun będzie mógł, bez ponoszenia kosztów i bez konieczności dojechania w odległe miejsce, dowiedzieć się o tym, co najważniejsze w tematyce uzależnienia młodzieży od komputera i sieci. Poniżej przedstawiamy spoty kampanii społecznej:


                                   
                                     

Telefon Zaufania:             801 889 880
czynny codziennie 
w godz. 17-22Strona internetowa i poradnia:


www.uzaleznieniabehawioralne.pl


Program finansowany przez Ministra Zdrowia w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.Kampania realizowana przez Fundację Innowacyjnych Rozwiązań Społecznych i Terapeutycznych – FIRST.