11 grudnia 2014

Konkurs "Aktywni Ekonomicznie".

11 grudnia nasza Fundacja uczestniczyła w konferencji podsumowującej udział w projekcie pt. „Aktywni ekonomicznie – biznes w NGO” organizowaną w ramach projektu „Kompetentni i aktywni ekonomicznie” współfinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Konferencja była organizowana przez Fundację Europejskie Centrum Edukacji Społecznej ECES oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.

Podczas konferencji odnieśliśmy kolejny sukces. Otrzymaliśmy nagrodę w konkursie pn. "Aktywni Ekonomicznie" edycja 2014. Mamy co świętować!!! Konkurs miał na celu promocję działań ekonomicznych organizacji pozarządowych oraz zwiększenie wiedzy na temat prowadzenia tych działań przez organizacje. Premiowane były podmioty, które wykażą profesjonalizm i stosowanie narzędzi biznesowych w działaniach (promocja, marketing, planowanie finansowe) oraz profesjonalne oferowanie usług.
Dziękujemy wszystkim, którzy od samego początku dopingują i wierzą w naszą Fundację!!!