23 grudnia 2014

Zaproszenie na konferencję HR STREAM. TO THINK & DISCUSS ABOUT 50+


HRP Group oraz Fundacja Wspierania Rozwoju Nowoczesnych Technologii 4Future zapraszają przedstawicieli instytucji pozarządowych oraz wszystkie osoby 50+ do udziału w

BEZPŁATNEJ KONFERENCJI HR STREAM. TO THINK & DISCUSS ABOUT 50+

21 stycznia 2015
8.00-16.00

ART INKUBATOR
ul. Tymienieckiego 3,  Łódź

Konferencja stanowi podsumowanie działań projektu „PI: Fifty:Fifty- model sieci franczyzy społecznej, metodą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, jako jednej z barier aktywności zawodowej osób 50+” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest szerzenie kompetencji cyfrowych oraz podniesienie aktywności zawodowej osób 50+ z województwa łódzkiego.

Informacje i zapisy na stronie www.hrstream.pl.