9 kwietnia 2015

Projekt "Nie pieniaj, zmieniaj!"


W ramach projektu „Nie peniaj, zmieniaj!” rozpoczął prace zespół roboczy ds. opracowania założeń do polityki młodzieżowej dotyczącej obszaru partycypacji . Biorą w nim udział przedstawiciele 5 łódzkich organizacji pozarządowych, a pośród nich Agata Kobylińska z EduKABE oraz pani Hanna Belke – Markiewicz z Wydziału Edukacji. Moderatorem grupy jest Jacek Jędrzejczak.

Głównym celem projektu jest zwiększenie partycypacji społecznej młodzieży oraz instytucji z nią pracujących, na rzecz wypracowania strategii miasta w zakresie polityki młodzieżowej. W ramach projektu działa 15 Klubów „Nie peniaj!”, zrzeszających ponad 200 młodych osób. Wypracowane przez nich rekomendacje stały się podstawą do stworzenia przez organizacje i instytucje strategii miasta na rzecz zmian, wspierających rozwój młodzieży w Łodzi. Obecnie zespół wypracowuje wytyczne co do polityki miasta w swoim obszarze.

W trakcie Europejskiego Tygodnia Młodzieży, w ramach którego 6-8 maja młodzież zaprezentuje wyniki swoich prac, zaproponowane zapisy ds. strategii zostaną skonsultowane z organizacjami i młodymi ludźmi. Po pierwszej konsultacji grupy na podstawie jej wyniku dopracują swoje części dokumentów. Cała ta praca ma doprowadzić do powstania pierwszej strategii ds. młodzieży w Łodzi.