5 sierpnia 2015

Edu Net - rozpoczynamy rekrutację

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań prowadzi rekrutację łódzkich szkół gimnazjalnych do bezpłatnego projektu profilaktyczno-edukacyjnego „Edu Net” skierowanego do młodzieży w zakresie zagrożeń związanych Internetem i zjawiskiem cyberprzemocy.
Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie 3 godzinnych warsztatów metodami aktywnymi w okresie od października do grudnia 2015 roku, w trakcie których uczestnicy nabędą wiedzę o rodzajach zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu, o tym jak korzystać z sieci w sposób bezpieczny i kulturalny. Kluczową sprawą jest także uświadomienie młodzieży, gdzie uzyskać wsparcie i pomoc w przypadku napotkania na zagrożenia, a także jakie konsekwencje wiążą się z niebezpiecznym użytkowaniem Internetu zarówno dla ofiary, jak i sprawcy cyberprzemocy.
Zapraszamy do wypełnienia formularzu zgłoszeniowego: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY w terminie do piątku 18.09.2015 r.
Regulamin rekrutacji: REGULAMIN.

Projekt „Program profilaktyczny dla młodzieży w wieku gimnazjalnym z zakresu bezpieczeństwa w sieci „Edu Net” jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.