19 października 2015

Projekt profilaktyczno - edukacyjny „Edu Net”EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań prowadzi od października projekt profilaktyczno -edukacyjny „Edu Net” w Gimnazjum Publicznym nr 23, 32 i 38 w Łodzi, w zakresie zagrożeń związanych Internetem i zjawiskiem cyberprzemocy.
Głównym założeniem projektu jest przeprowadzanie warsztatów metodami aktywnymi w okresie od października do grudnia 2015 roku, w trakcie których uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę o rodzajach zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu, o tym jak korzystać z sieci w sposób bezpieczny i kulturalny. Kluczową sprawą jest także uświadomienie młodzieży, gdzie uzyskać wsparcie i pomoc w przypadku napotkania na zagrożenia, a także jakie konsekwencje wiążą się z niebezpiecznym użytkowaniem Internetu zarówno dla ofiary, jak i sprawcy cyberprzemocy.
Projekt „Program profilaktyczny dla młodzieży w wieku gimnazjalnym z zakresu bezpieczeństwa w sieci „Edu Net” jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.