26 października 2015

Światowa akcja 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży w Polsce

1 listopada na całym świecie rozpoczyna się 19 dniowa kampania, której głównym celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży. Fundacja po DRUGIE, organizacja pozarządowa, która wspiera młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, do współtworzenia kampanii zaprosiła szkoły, domy dziecka, ośrodki resocjalizacyjne i socjalizacyjne dla nieletnich oraz inne organizacje pozarządowe. Przez 19 listopada kilkadziesiąt podmiotów z całej Polski realizować będzie warsztaty, marsze, wystawy, pokazy filmów i wiele innych działań, którym przyświeca wspólny cel – edukacja do życia bez przemocy. Głównym organizatorem i pomysłodawcą kampanii jest Women’s World Summit Foundation(WWSF). Organizacja powstała w latach 90-tych w Genewie i jej nadrzędnym celem jest wspieranie kobiet, dzieci i organizacji pozarządowych. “Kobiety i dzieci (dziewczęta i chłopcy poniżej 18 roku życia) reprezentują największą grupę na świecie, która praktycznie nie ma wpływu na ekonomiczne i polityczne warunki, w jakich żyje. Jest niezbędne by jej ich myśli, wizje, umiejętności, dążenie do sprawiedliwości i pokoju na świecie, były uwzględniane i stały się katalizatorem dla polityki, w której ważne są takie wartości jak równość, rozwój i pokój” - opisuje swoją misję WWSF. W 2011 roku WWSF rozpoczęła ogólnoświatową kampanię 19 dni, która organizowana jest co roku przez pierwsze dni listopada. Celem działania jest budowanie właściwych postaw wobec przemocy, tworzenie międzynarodowej sieci współpracy i wymiana dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i interwencji. Znakiem szczególnym kampanii jest pomarańczowa wstążeczka z napisem: „YES to prevention of child abuse!” (Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem). Organizatorzy zachęcają do zawieszania wstążeczek w widocznych miejscach (na stronach internetowych, na wygaszaczach ekranów komputerowych, materiałach promocyjnych) nie tylko przez 19 dni listopada. Każdego roku kampania opatrzona jest innym hasłem przewodnim.
Tegoroczny temat kampanii to BULLYING (przemoc rówieśnicza). Kampania 19 dni w Polsce została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

Działania zaplanowane przez Fundację EduKABE to:
  • Projekcja filmu „Żałuję!”, reż. D. Schram, Holandia 2013 dla uczniów i uczennic łódzkich gimnazjów (150-200 osób) oraz nauczycieli i nauczycielek w łódzkim Kinie Charlie. Film opowiada o chłopcu, który staje się ofiarą przemocy rówieśniczej, a także o fatalnych skutkach związanych z brakiem reakcji na przemoc. Projekcja zakończona będzie rozmową z młodzieżą na temat postępowania bohaterów, a także na temat bullyingu. Udział w projekcji jest bezpłatny. Data: 02.11.2015 r. w godz.10:00-12:30
  • Warsztat dwugod.inny na temat przemocy rówieśniczej dla łódzkich nauczycielek i nauczycieli. Warsztat będzie bezpłatny i odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Łodzi. Wszyscy uczestnicy i uczestniczki otrzymają pamiątkowe przypinki z pomarańczowymi wstążkami będącymi symbolem akcji „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Data: 16.11.2015 r. w godz.13:00-15:00