5 listopada 2015

Rekrutacja do projektu Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice.


EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań prowadzi rekrutację łódzkich przedszkoli do projektu Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice.
Głównym celem projektu jest przeprowadzenie dla grup przedszkolnych ( dzieci 4-6 letnie) zajęć edukacyjnych „Chronimy dzieci 1” w wymiarze całego cyklu edukacyjnego według scenariuszy Fundacji Dzieci Niczyje z zakresu profilaktyki przemocy i wykorzystywania seksualnego. Dla każdej grupy przewidziane są 4 zajęcia w ramach cyklu.
Cele szczegółowe zajęć edukacyjnych:
• wzmocnienie w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpiecznie,
• podniesienie umiejętności identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i zagrażających,
• przekazanie dziecku informacji o konieczności mówienia o zagrażającej sytuacji,
• dostarczenie informacji dotyczących sposobów działania w trudnej sytuacji.
Dodatkowo założeniem projektu jest przeprowadzenie spotkań edukacyjnych „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice” dla rodziców i profesjonalistów, które w swym celu mają doskonalić umiejętności rozpoznawania własnych emocji i ich kontroli, a także podnieść umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, jakie napotykają na co dzień. Spotkania edukacyjne realizowane w ramach projektu mają również na celu promować działania zmierzające do wyznaczania dziecku granic i konsekwentnego ich przestrzegania.
Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: http://goo.gl/forms/oIgdSloiGw  w terminie do środy 20.01.2016 r.
Projekt Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice współfinansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.