30 grudnia 2015

Gra edukacyjna "Nie-przegraj!"Fundacja EduKABE zrealizowała w okresie wrzesień – grudzień 2015 roku grę edukacyjną „Nie prze-graj!”  w Gimnazjum Publicznym Nr 14, 33 i 40 w Łodzi w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” finansowanego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. Projektem zostało objętych w sumie 224 uczniów i uczennic oraz 32 nauczycieli. Celem zajęć było przede wszystkim dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z różnymi formami przemocy. Gra polegała na angażowaniu młodzieży w dyskusję na temat dokonywania wyborów w trudnych sytuacjach życiowych.