17 grudnia 2015

Relacja z debaty "Przemoc w polskiej szkole. Społeczno - kulturowe aspekty wykluczenia".


16.12.2015 r. w Łodzi odbyła się debata "Przemoc w polskiej szkole. Społeczno - kulturowe aspekty wykluczenia", która została zorganizowana przez  Gender w Podręcznikach Projekt Badawczy , Fundacja Feminoteka , EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań , Łódzki Kongres Kobiet oraz Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ .

Podczas debaty odbyły się następujące prelekcje:

1.    Prof. UŁ. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder  
Temat: Przemoc w szkole – złożoność i transformacja zachowań agresywnych w społeczności szkolnej. 

2.    Prof. UŁ. dr hab. Elżbieta Michałowska
Temat: Nauczyciele i środowisko rówieśnicze jako źródła przemocy w szkole.

3.    Dr Iza Desperak
Temat: Co się dzieje w szkole?

4.    Dr hab. Grażyna Mikołajczyk – Lerman
Temat: Przemoc szkolna a niepełnosprawność uczniów.

5.    Dr Emilia Paprzycka
Temat: "Klucz do wykluczenia? Konteksty definiowania kobiecości i męskości w podręcznikach do Wychowania do życia w rodzinie".

6.    Magda Grabowska
Temat: "Dyskryminacja w szkole - obecność nieusprawiedliwiona" - prezentacja wyników raportu.

7.    Agata Kobylińska, Barbara Michalska
Temat: "(Nie)widoczne czy (nie)obecne? Edukacja przedszkolna wolna od stereotypów?"

Wszystkie prelekcje ułożyły się w jedną i pełną całość. Po prelekcjach odbyła się dyskusja moderowana przez łódzką dziennikarkę Oksanę Hałatyn-Burda. Podczas dyskusji zastanawialiśmy się wspólnie, jakie czynniki wpływają na zjawisko przemocy, jak możemy sobie z nią radzić i co w obecnej sytuacji będzie się działo w związku z tematyką antydyskryminacyjną w szkołach. 
Wszystkie uczestniczki i uczestnicy debaty otrzymali papierową wersję skrótu raportu "Gender w podręcznikach".

CYKL DEBAT I WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELEK I NAUCZYCIELI ORAZ PROFESJONALISTEK I PROFESJONALISTÓW NA TEMAT STEREOTYPÓW organizowany jest przez Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Fundacją Feminoteka oraz grupą Głosy Przeciwko Przemocy w ramach projektu „Kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta RAZEM przeciw stereotypom płciowym" programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.