9 grudnia 2015

Zaproszenie na debatę: "Przemoc w polskiej szkole. Społeczno - kulturowe podstawy wykluczenia".

Zespół Gender w Podręcznikach Projekt Badawczy , Fundacja Feminoteka , EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań oraz Łódzki Kongres Kobiet zapraszają na DEBATĘ EKSPERTEK 16 grudnia, w godzinach 15.30-18.30, na Wydziale Socjologiczno - Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Rewolucji 41/43, w budynku T, sala T006.

TEMAT DEBATY: "Przemoc w polskiej szkole. Społeczno-kulturowe podstawy wykluczenia”. 

Wśród zaproszonych panelistek:
* Prof. UŁ. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder - kierownik Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii, Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN.
* Prof. UŁ. dr hab. Elżbieta Michałowska - Katedra Socjologii Miasta i Wsi, Instytut Socjologii UŁ.
* Dr hab. Grażyna Mikołajczyk – Lerman - Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno–Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki. 
* Dr Iza Desperak - Katedra Socjologii Polityki i Moralności UŁ.
* Dr Emilia Paprzycka - Zakład Socjologii Struktur i Działań Społecznych w Katedrze Socjologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
* Magda Grabowska - Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.
* Agata Kobylińska i Barbara Michalska - EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań


Debatę poprowadzi łódzka dziennikarka Oksana Hałatyn - Burda

Udział w debacie jest bezpłatny. Wstęp wolny.

Przewidziana jest również wspólna dyskusja, podczas której każda osoba może zabrać głos.