28 grudnia 2016

Ewalucja spotkań z dziećmi w ramach projektu "Już wiem co zrobić".


Dzieci z klas I-III doskonale dały sobie radę wypełniając ankiety ewaluacyjne po zakończonym cyklu spotkań edukacyjnych :-)
Projekt finansowany jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.


25 listopada 2016

Już wiem co zrobić - działania w ramach projektu.


Dzieci uczyły się Telefonu Zaufania :-)


  Dzieci uczyły się jak się do siebie wzajemnie zwracać :-)

Tworzyliśmy Niebo pełne naszych gwiazd w celu integracji klasy.

Pomocne dłonie :-)

22 listopada 2016

Projekt Dylematy


Podczas zajęć z dziećmi w ramach projektu Dylematy. Zajęcia są realizowane w oparciu o interaktywną grę decyzyjną Rufus w opałach :-)

Projekt Dylematy finansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.10 listopada 2016

Koncert charytatywny Piotra Roguckiego 14 grudnia.

Już 14 grudnia zapraszamy Was na niezwykły koncert Piotr Rogucki, z którego całkowity dochód zostanie przekazany na dożywianie dzieci i młodzieży w łódzkich szkołach.
Jako support wystąpi zespół Call The Sun 

Dołączcie do akcji i sprawcie, żeby głodnych dzieci było mniej. Koszt biletu - cegiełki to 10 posiłków dla dziecka. 
Szczegóły są dostępne w wydarzeniu. 
Bilety są dostępne od 14 listopada w klubie Scenografia 
Zapraszamy!!!

Szczegóły dotyczące wydarzenia są dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/events/562308623963712/


2 listopada 2016

Seminarium "Walka z głodem i niedożywieniem dzieci i młodzieży"


W tym roku EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań również włączyła się w Kampanię 19 dni.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium "Walka z głodem i niedożywieniem dzieci i młodzieży - seminarium w ramach akcji 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży".

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego:
https://goo.gl/forms/oebcuBDJF4eaMeoV2

Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 11.11.2016r.

Seminarium odbędzie się wtorek 15.11.2016 r. w godz. 13:30-16:00 w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi ,  ul. Piotrkowska 104.

24 października 2016

Konferencja Międzynarodowa Investing in Children
20 i 21 października przedstawicielki Fundacji EduKABE brały udział w Międzynarodowej Konferencji Investing in Children organizowanej na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas sesji grupowych przedstawiałyśmy nasze Dobre praktyki z profilaktyki. To były bardzo udane dwa dni, które zaowocowały również planami odnośnie przyszłej współpracy.

17 października 2016

Projekt DylematyDo czego potrzebny jest Internet? Jakie strony internetowe najczęściej odwiedzają dzieci?
Na te pytania dyskutujemy podczas projektu Dylematy.

Projekt Dylematy finansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.


16 października 2016

Projekt Dylematy


Dziękujemy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę za przesłanie materiałów edukacyjnych dla dzieci w ramach projektu Dylematy :-) 

Projekt Dylematy finansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.


7 października 2016

Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi


18 października, w Europejskim Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi, ulicą Piotrkowską w Łodzi przejdzie marsz sprzeciwu. Najliczniejszymi jego uczestnikami będą uczniowie łódzkich szkół, ale przyłączyć się może każdy. Marsz ma na celu informowanie o problemie handlu ludźmi, który jest realnym zagrożeniem również w Polsce.

Marsz wyruszy o godz. 12:00 z Pasażu Schillera i przejdzie ulicą Piotrkowską do Placu Wolności.

ZAPRASZAMY!!! CHODŹCIE RAZEM Z NAMI!!!

26 września 2016

Program PAJACYK


Nazwa i adres placówki
Liczba dzieci objętych dożywianiem
Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Konopnickiej
ul. K. Pułaskiego 32
95 - 200 Pabianice

 29
Szkoła Podstawowa Nr 143
ul. Kuźnicka 12
93-459 Łódź

10
Szkoła Podstawowa nr 152
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54
90-559 Łódź

10
Publiczne Gimnazjum nr 24 im. gen. Józefa Wybickiego,
ul. Żeromskiego 26
90-737 Łódź

12

Od września 2016 roku Fundacja EduKABE rozpoczęła współpracę z Polską Akcją Humanitarną w ramach programu dożywiania dzieci PAJACYK. Przedstawiamy zestawienie szkół objętych wsparciem oraz liczbę dzieci objętych dożywianiem :-) W tym roku szkolnym codziennie ciepły posiłek otrzyma w województwie łódzkim 71 dzieci.Odpowiedź Rzecznika Praw Dziecka


Przedstawiamy odpowiedź Rzecznika Praw Dziecka na oficjalne stanowisko Fundacji EduKABE w sprawie artykułu profesora Zbigniewa Stawrowskiego opublikowanego w piątkowym dodatku do "Rzeczpospolitej" "Plus i minus" z dnia 16.09.2016 r. Nasze stanowisko zostało przesłane do Redaktora naczelnego dziennika "Rzeczpospolita"oraz do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. 

19 września 2016

Informacja o projekcie "Już wiem co zrobić"


Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą 
 
Szanowni Państwo,

dziękujemy za duże zainteresowanie projektem. Z przyjemnością ogłaszamy, że do projektu zostały zakwalifikowane dwie szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 10 oraz Szkoła Podstawowa Nr 143 w Łodzi :-) GRATULUJEMY !!!
 
Projekt finansowany jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
REALIZACJA WARSZTATÓW JEST PRZEWIDZIANA W OKRESIE WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2016.Każda przemoc jest złem!!!Fundacja EduKABE wysłała dzisiaj oficjalne stanowisko w sprawie artykułu profesora Zbigniewa Stawrowskiego opublikowanego w piątkowym dodatku do "Rzeczpospolitej" "Plus i minus" z dnia 16.09.2016 r. Nasze stanowisko zostało przesłane do Redaktora naczelnego dziennika "Rzeczpospolita"oraz do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Wyrażamy swój sprzeciw i głębokie zaniepokojenie, iż w gazecie opiniotwórczej, wydawanej dużym nakładem, dopuszcza się do publikacji tekst usprawiedliwiający wymierzanie kar cielesnych dzieciom, które to kary są prawnie zakazane.
Stanowi o tym Konwencja o prawach dziecka ONZ - artykuł 19, który mówi, że dziecko ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej. Ponadto dzieci przed przemocą, chroni również polskie prawo. W 2010 roku wprowadzono do kodeksu zapis: „osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych”. Na gruncie przedstawionego przepisu każdy „klaps” stanowi naruszenie kodeksu i może stanowić przesłankę zawiadomienie sądu rodzinnego.
Nasze doświadczenie zawodowe i wieloletnia praca z dziećmi, rodzinami i specjalistami jednoznacznie pokazuje, że można wyznaczać dziecku granice kierując się zasadami i normami opartymi na szacunku, dialogu i pozbawionymi wszelkich formom przemocy, w tym także „klapsa”.
Oczekujemy w przyszłości artykułów opartych na rzetelnej wiedzy popartych obowiązującym prawem, a nie stojących w sprzeczności do niego.

15 września 2016

Profilaktyka ciąż wśród nastolatek – nowa edycja zajęć


Z nowym początkiem roku, zapraszamy do udziału w projekcie „Profilaktyka ciąż…”, który jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej, wychowawców i rodziców. Fundacja EduKABE jest partnerem projektu.
Projekt realizowany w latach 2016-2018 obejmuje:
1) cykl 10 – godzinnych warsztatów dla młodzieży,
2) Szkolenia dla wychowawców, nauczycieli, pedagogów,
3) Spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi,
4) Spotkania w gabinetach ginekologicznych i urologicznych,
5) Indywidualne konsultacje dla szkół (specjalistyczne poradnictwo),
6) Dyżury internetowe (specjalistyczne poradnictwo).
Udział w projekcie jest dobrowolny, a w przypadku warsztatów dla młodzieży wymaga pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego. Terminy spotkań ustalane są indywidualnie z osobami reprezentującymi placówkę oświatową/wychowawczą.
Wszelkich informacji udziela: Anna Jurek, edukatorka i wiceprezeska Zarządu Fundacji Spunk. Zachęcamy do kontaktu mailowego: fundacja@spunk.pl lub telefonicznego: 661 143 076.

12 września 2016

Wyniki rekrutacji do projektu "Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą"


 

Szanowni Państwo,

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań informuje, że do projektu "Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą" zakwalifikowano następujące szkoły podstawowe z Łodzi:

  • Szkoła Podstawowa Nr 10 im. W. Broniewskiego, ul. Przybyszewskiego 15/21 Łódź
  • Szkoła Podstawowa Nr 143, ul. Kuźnicka 12 Łódź

 Podobny obraz

2 września 2016

Zaproszenie do udziału w projekcie "Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą"

Zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego do projektu:


Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą

Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny umożliwiającej prowadzenie dialogu pomiędzy dziećmi i nauczycielami na temat zagrożeń z jakimi mogą się one spotkać i ustalenia sposobów reagowania na nie.

Główny cel realizowany jest w ramach działań skierowanych do dzieci (uczniów Szkół Podstawowych w Łodzi), a także ich nauczycieli.
Celem działań związanych z edukacją dzieci jest przekazanie im wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą.

Integralną częścią zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci są warsztaty dla nauczycieli, celem których jest:
• Podniesienie świadomości nauczycieli na temat zagrożeń z jakimi dziecko może mieć kontakt.
• Poprawa stanu wiedzy i umiejętności nauczycieli z zakresu edukacji prawnej i różnych aspektów związanych z bezpieczeństwem dzieci.
• Rozwijanie umiejętności rozmowy z dzieckiem dotyczącej bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach.
• Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie ochrony przez krzywdzeniem.

Zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu różnych metod pracy: aktywne formy prowadzenia zajęć (ćwiczenia w parach, w podgrupach, odgrywanie scenek, wypowiedzi na forum grupy, burze mózgów), prace domowe i wykorzystywanie osobistych doświadczeń podczas ćwiczeń.
Do realizacji zamierzonych działań posłuży program Fundacji Dzieci Niczyje „Już wiem co zrobić” .

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 2 szkół po 4 grupy każda.
Zajęcia są przewidziane dla 4 grup z każdej szkoły (klas I-III) - 5 spotkań x 2 godziny dydaktyczne dla każdej grupy.
5 warsztatów po 2 godziny dydaktyczne dla każdej zgłoszonej klasy.
1 warsztat dla nauczycieli x 3 godziny dydaktyczne.


Formularz jest dostępny pod adresem: https://goo.gl/forms/L4wtUIm3fhMNxl2M2 

Projekt finansowany jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

REALIZACJA WARSZTATÓW JEST PRZEWIDZIANA W OKRESIE WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2016.


Fundacja EduKABE ma bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, co potwierdzają dotychczas otrzymane rekomendacje od szkół.

Regulamin rekrutacji

Zaproszenie do bezpłatnego projektu "DYLEM@TY" dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych.


EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań prowadzi rekrutację łódzkich szkół podstawowych do bezpłatnego projektu profilaktyczno-edukacyjnego „DYLEM@TY” skierowanego do dzieci z klas IV-VI z zakresu zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu.

Warsztat dla dzieci przewidziany jest w wymiarze 2 godzin dydaktycznych dla każdej klasy.
Przewidziane jest również szkolenie dla nauczycieli w wymiarze 2 godzin dydaktycznych.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Zajęcia będą odbywały się w miesiącach wrzesień - grudzień 2016 r.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/OrZY8qBZDAd8gA6H2   do poniedziałku 12.09.2016 r.

Regulamin rekrutacji 

Projekt DYLEM@TY finansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz ze środków  The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.1 września 2016

Dylematy

Projekt Dylematy finansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą.

Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny umożliwiającej prowadzenie dialogu pomiędzy dziećmi i nauczycielami na temat zagrożeń z jakimi mogą się one spotkać i ustalenia sposobów reagowania na nie.

Projekt finansowany jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Zaproszenie do bezpłatnego projektu "Dylematy" dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych.
EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań prowadzi rekrutację łódzkich szkół podstawowych do bezpłatnego projektu profilaktyczno-edukacyjnego „Dylematy" skierowanego do dzieci z klas IV-VI z zakresu zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu.

Warsztat dla dzieci przewidziany jest w wymiarze 2 godzin dydaktycznych dla każdej klasy.
Przewidziane jest również szkolenie dla nauczycieli w wymiarze 2 godzin dydaktycznych.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Zajęcia będą odbywały się w miesiącach wrzesień 2016 r. - luty 2017 r.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/OrZY8qBZDAd8gA6H2   do poniedziałku 12.09.2016 r.

Projekt Dylematy finansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

30 sierpnia 2016

W EduKABE dużo się dzieje...


Już działamy w nowej siedzibie, urządzamy swoje biuro. A już dotarły do nas najnowsze materiały edukacyjne od Amnesty Intrnetional Polska.

A już wkrótce przedstawimy Wam informacje o realizowanych projektach w nowym roku szkolnym!

22 sierpnia 2016

Nasza siedziba :-)

Ogłaszamy świetną wiadomość: mamy swoją siedzibę :-) 

Od dzisiaj możecie nas spotkać w Ośrodku 3 Piętra mieszczącego się w Łodzi, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 :-) Cieszymy się bardzo, że możemy dołączyć do tak świetnej ekipy !

8 sierpnia 2016

Udział w szkoleniu w ramach projektu "Cyfrowobezpieczni.pl".
5 i 6 sierpnia  w Łodzi odbyło się szkolenie na Edukatorki i Edukatorów Cyfrowego Bezpieczeństwa. W ramach udziału w projekcie "Cyfrowobezpieczni.pl"  obowiązkiem będzie przeprowadzenie w szkołach uczestniczących w projekcie Szkolnych Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego. Jest to wydarzenie edukacyjno-informacyjne, podczas którego Edukator ma obowiązek przeprowadzić zajęcia promujące bezpieczne zachowania w Internecie wśród uczniów. Spotyka się także z gronem pedagogicznym, po to, aby wprowadzić ich w temat najważniejszych cyberzagrozeń. Projekt jest koordynowany przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie.

Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania "Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia".

24 lipca 2016

Projekt „Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci” Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
22 i 23 lipca brałyśmy udział w szkoleniu w ramach projektu "Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci". Przed nami przeprowadzenie lokalnej partycypacyjnej diagnozy potrzeb rodzin z małymi dziećmi. W sierpniu już w Łodzi weźmiemy udział w szkoleniu, na którym zaplanujemy harmonogram i konkretne narzędzia do przeprowadzenia diagnozy.

12 lipca 2016

Podsumowanie kontroli Najwyższej Izby Kontroli.


W związku w przeprowadzoną kontrolą numer P/16/070 – Przeciwdziałanie e-uzależnieniu dzieci i młodzieży przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Łodzi przesyłamy w załączeniu Wystąpienie Pokontrolne. Kontrola NIK potwierdziła, że w działalności Fundacji EduKABE nie ma żadnych  nieprawidłowości, a w związku z tym Najwyższa Izba Kontroli odstąpiła od formułowania wniosków pokontrolnych. 
Należy zaznaczyć, że kontrola nie dotyczyła bezpośrednio Fundacji EduKABE, ale była to ogólnopolska kontrola programów profilaktycznych związanych z cyberprzemocą oraz e-uzależnieniami.