18 stycznia 2016

Dzień Bezpiecznego Internetu.


W okazji nadchodzącego Dnia Bezpiecznego Internetu EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego zapraszają nauczycielki i nauczycieli na szkolenie "Lepszy internet zależy od Ciebie!"

Podczas warsztatów nauczycielki i nauczyciele zostaną zapoznani z:
– cechami i mechanizmami powstawania stereotypów;
– funkcjami, jakie stereotypy pełnią w naszym życiu;
– modelami zmiany stereotypów;
– materiałami, które umożliwiają podejmowanie  działań mających na celu   przeciwdziałanie powstawania uprzedzeń i stereotypów.

Ponadto dowiedzą się:
– jakie konsekwencje może mieć zamieszczanie w sieci informacji o innych bez ich zgody;
– jak reagować na obraźliwe treści w Internecie;
– poznają różnicę między krytykowaniem w Internecie osób prywatnych i instytucji oraz zastanowią się nad tym, jak zachęcić młodzież, aby w sposób etyczny korzystać z sieci.


Zapraszamy!!!
Data szkolenia: 9 lutego (wtorek) 2016 r. w godzinach 12:00-15:00
Miejsce szkolenia:  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi, ul. Wólczańska 202
Zapraszamy do wypełnienia formularzu zgłoszeniowego: http://goo.gl/forms/avf0TmdeEW
 w terminie do czwartku 04.02.2016 r. 
Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. 
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.  Podczas obchodów DBI najważniejsze jest podkreślenie, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta.

12 stycznia 2016

Rekrutacja do projektu "Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice".


EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań prowadzi rekrutację łódzkich przedszkoli do projektu Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice.

Projekt jest bezpłatny dla placówek.
Głównym celem projektu jest przeprowadzenie dla grup przedszkolnych ( dzieci 4-6 letnie) zajęć edukacyjnych „Chronimy dzieci 1” w wymiarze całego cyklu edukacyjnego według scenariuszy Fundacji Dzieci Niczyje z zakresu profilaktyki przemocy i wykorzystywania seksualnego. Dla każdej grupy przewidziane są 4 zajęcia w ramach cyklu.
Cele szczegółowe zajęć edukacyjnych:
• wzmocnienie w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpiecznie,
• podniesienie umiejętności identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i zagrażających,
• przekazanie dziecku informacji o konieczności mówienia o zagrażającej sytuacji,
• dostarczenie informacji dotyczących sposobów działania w trudnej sytuacji.
Dodatkowo założeniem projektu jest przeprowadzenie spotkań edukacyjnych „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice” dla rodziców i profesjonalistów, które w swym celu mają doskonalić umiejętności rozpoznawania własnych emocji i ich kontroli, a także podnieść umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, jakie napotykają na co dzień. Spotkania edukacyjne realizowane w ramach projektu mają również na celu promować działania zmierzające do wyznaczania dziecku granic i konsekwentnego ich przestrzegania.
Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: http://goo.gl/forms/oIgdSloiGw  w terminie do środy 20.01.2016 r.
Projekt Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice współfinansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.

Projekt Edu Net podsumowanie :-)


Fundacja EduKABE zrealizowała w okresie wrzesień – grudzień 2015 roku projekt profilaktyczno-edukacyjny „Edu Net” skierowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym, w zakresie zagrożeń związanych Internetem i zjawiskiem cyberprzemocy. Projektem zostało objętych w sumie 534 uczniów i uczennic z Publicznego Gimnazjum Nr 23, 32 i 38, a także ze świetlic środowiskowych: Fundacji Virako – Szczęśliwe Podwórko, Pracownia Alternatywnego Wychowania, Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego - Świetlica Podwórkowa oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 4 w Łodzi. W ramach projektu przeszkolonych zostało również 85 nauczycieli i nauczycielek. 
Projekt „Program profilaktyczny dla młodzieży w wieku gimnazjalnym z zakresu bezpieczeństwa w sieci „Edu Net” był finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.
A już wkrótce rozpoczniemy kolejny nabór do projektu, ponieważ otrzymaliśmy fundusze na jego kontynuację :-)

4 stycznia 2016

One Billion Rising. Nazywam się Miliard!

14 lutego po raz czwarty Łódź włączy się w ogólnoświatową akcję One Billion Rising / Nazywam się Miliard Łódź .

W tym roku zatańczymy przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. 
Ambasadorką akcji w Łodzi jest Sędzia Anna Maria Wesołowska.

My w tym roku również tańczymy o godzinie 16.00, na dziedzińcu AOIA, przy ulicy Zachodniej 56a. 

Zapraszamy do włączenia się do akcji !!! Będziemy tańczyć do utworu "Break The Chain" :-)