10 lutego 2016

Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice.


Fundacja EduKABE rozpoczęła w styczniu realizację projektu Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać graniceDo udziału w projekcie zgłosiło się bardzo dużo placówek, co nas bardzo ucieszyło. Dlatego staramy się pozyskać fundusze na realizację zajęć we wszystkich przedszkolach, które zgłosiły się do projektu.

Już w tym tygodniu w jednym z łódzkich przedszkoli rozpoczęłyśmy zajęcia z dziećmi :-)Głównym celem projektu jest przeprowadzenie dla grup przedszkolnych ( dzieci 4-6 letnie) zajęć edukacyjnych „Chronimy dzieci 1” w wymiarze całego cyklu edukacyjnego według scenariuszy Fundacji Dzieci Niczyje z zakresu profilaktyki przemocy i wykorzystywania seksualnego. Dla każdej grupy przewidziane są 4 zajęcia w ramach cyklu.
Cele szczegółowe zajęć edukacyjnych:
• wzmocnienie w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpiecznie,
• podniesienie umiejętności identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i zagrażających,
• przekazanie dziecku informacji o konieczności mówienia o zagrażającej sytuacji,
• dostarczenie informacji dotyczących sposobów działania w trudnej sytuacji.
Dodatkowo założeniem projektu jest przeprowadzenie spotkań edukacyjnych „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice” dla rodziców i profesjonalistów, które w swym celu mają doskonalić umiejętności rozpoznawania własnych emocji i ich kontroli, a także podnieść umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, jakie napotykają na co dzień. Spotkania edukacyjne realizowane w ramach projektu mają również na celu promować działania zmierzające do wyznaczania dziecku granic i konsekwentnego ich przestrzegania.
Projekt Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice współfinansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.