12 stycznia 2016

Projekt Edu Net podsumowanie :-)


Fundacja EduKABE zrealizowała w okresie wrzesień – grudzień 2015 roku projekt profilaktyczno-edukacyjny „Edu Net” skierowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym, w zakresie zagrożeń związanych Internetem i zjawiskiem cyberprzemocy. Projektem zostało objętych w sumie 534 uczniów i uczennic z Publicznego Gimnazjum Nr 23, 32 i 38, a także ze świetlic środowiskowych: Fundacji Virako – Szczęśliwe Podwórko, Pracownia Alternatywnego Wychowania, Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego - Świetlica Podwórkowa oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 4 w Łodzi. W ramach projektu przeszkolonych zostało również 85 nauczycieli i nauczycielek. 
Projekt „Program profilaktyczny dla młodzieży w wieku gimnazjalnym z zakresu bezpieczeństwa w sieci „Edu Net” był finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.
A już wkrótce rozpoczniemy kolejny nabór do projektu, ponieważ otrzymaliśmy fundusze na jego kontynuację :-)