15 lutego 2016

One Billion Rising. Nazywam się Miliard!


14 lutego po raz czwarty Łódź włączyła się w ogólnoświatową akcję One Billion Rising / Nazywam się Miliard Łódź . W tym roku zatańczyliśmy przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. 
Ambasadorką akcji w Łodzi jest Sędzia Anna Maria Wesołowska. Do współorganizowania w tym roku akcji zaprosiło nas Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet. 
Tańczymy! One Billion Rising / Nazywam się Miliard Łódź
Posted by EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań on 14 luty 2016
13 lutego 2016

Lekcja równości


11 i 12 lutego 2016 roku w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Równa szkoła - bez dyskryminacji i przemocy", która została zorganizowana przez Kampanię Przeciw Homofobii
Podczas konferencji odbyła się premiera najnowszej publikacji "Lekcja Równości: Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach". Osoby i instytucje uczestniczące w projekcie dzieliły się swoimi doświadczeniami.

Dziękujemy za możliwość udziału w konferencji :-)10 lutego 2016

Dzień Bezpiecznego Internetu - relacja z warsztatów.09.02.2016 roku odbyły się warsztaty w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi z okazji obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. 
W spotkaniu wzięło udział 30 osób :-) To było bardzo inspirujące również dla nas spotkanie. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom za aktywny udział w warsztatach!

Emotikon smiBardzo dziękujemy za udane spotkanie i zaangażowanie w warsztaty!!!
Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice.


Fundacja EduKABE rozpoczęła w styczniu realizację projektu Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać graniceDo udziału w projekcie zgłosiło się bardzo dużo placówek, co nas bardzo ucieszyło. Dlatego staramy się pozyskać fundusze na realizację zajęć we wszystkich przedszkolach, które zgłosiły się do projektu.

Już w tym tygodniu w jednym z łódzkich przedszkoli rozpoczęłyśmy zajęcia z dziećmi :-)Głównym celem projektu jest przeprowadzenie dla grup przedszkolnych ( dzieci 4-6 letnie) zajęć edukacyjnych „Chronimy dzieci 1” w wymiarze całego cyklu edukacyjnego według scenariuszy Fundacji Dzieci Niczyje z zakresu profilaktyki przemocy i wykorzystywania seksualnego. Dla każdej grupy przewidziane są 4 zajęcia w ramach cyklu.
Cele szczegółowe zajęć edukacyjnych:
• wzmocnienie w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpiecznie,
• podniesienie umiejętności identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i zagrażających,
• przekazanie dziecku informacji o konieczności mówienia o zagrażającej sytuacji,
• dostarczenie informacji dotyczących sposobów działania w trudnej sytuacji.
Dodatkowo założeniem projektu jest przeprowadzenie spotkań edukacyjnych „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice” dla rodziców i profesjonalistów, które w swym celu mają doskonalić umiejętności rozpoznawania własnych emocji i ich kontroli, a także podnieść umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, jakie napotykają na co dzień. Spotkania edukacyjne realizowane w ramach projektu mają również na celu promować działania zmierzające do wyznaczania dziecku granic i konsekwentnego ich przestrzegania.
Projekt Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice współfinansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.


2 lutego 2016

Rekrutacja do projektu dotyczącego bezpieczeństwa w sieci "Edu Net".


EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań prowadzi rekrutację łódzkich szkół gimnazjalnych do kontynuacji projektu profilaktyczno-edukacyjnego „Edu Net 2016” skierowanego do młodzieży w zakresie zagrożeń związanych Internetem i zjawiskiem cyberprzemocy.

Raport dotyczący realizacji projektu "Edu Net" w 2015 roku jest dostępny pod adresem:  https://goo.gl/jLfbhe

Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie 3 godzinnych warsztatów dla młodzieży, nauczycieli i rodziców metodami aktywnymi w okresie od marca do czerwca 2016 roku, w trakcie których uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę o rodzajach zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu, o tym jak korzystać z sieci w sposób bezpieczny i kulturalny. Kluczową sprawą jest także uświadomienie młodzieży, gdzie uzyskać wsparcie i pomoc w przypadku napotkania na zagrożenia, a także jakie konsekwencje wiążą się z niebezpiecznym użytkowaniem Internetu zarówno dla ofiary, jak i sprawcy cyberprzemocy.

Zapraszamy do wypełnienia formularzu zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/1rfacxX4VQcijEqHvRcjRCp0Z_oeS393yJBh7pn_PExQ/viewform?c=0&w=1  w terminie do piątku 26.02.2016 r. Regulamin rekrutacji: regulamin.


Projekt „Program profilaktyczny dla młodzieży w wieku gimnazjalnym z zakresu bezpieczeństwa w sieci „Edu Net” jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

1 lutego 2016

Raport podsumowujący projekt "Edu Net" realizowany w 2015 roku.


Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym projekt "Edu Net" realizowany w 2015 roku: https://goo.gl/jLfbhe


Projekt „Program profilaktyczny dla młodzieży w wieku gimnazjalnym z zakresu bezpieczeństwa w sieci „Edu Net” jest finansowany był ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.