13 lutego 2016

Lekcja równości


11 i 12 lutego 2016 roku w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Równa szkoła - bez dyskryminacji i przemocy", która została zorganizowana przez Kampanię Przeciw Homofobii
Podczas konferencji odbyła się premiera najnowszej publikacji "Lekcja Równości: Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach". Osoby i instytucje uczestniczące w projekcie dzieliły się swoimi doświadczeniami.

Dziękujemy za możliwość udziału w konferencji :-)