2 lutego 2016

Rekrutacja do projektu dotyczącego bezpieczeństwa w sieci "Edu Net".


EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań prowadzi rekrutację łódzkich szkół gimnazjalnych do kontynuacji projektu profilaktyczno-edukacyjnego „Edu Net 2016” skierowanego do młodzieży w zakresie zagrożeń związanych Internetem i zjawiskiem cyberprzemocy.

Raport dotyczący realizacji projektu "Edu Net" w 2015 roku jest dostępny pod adresem:  https://goo.gl/jLfbhe

Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie 3 godzinnych warsztatów dla młodzieży, nauczycieli i rodziców metodami aktywnymi w okresie od marca do czerwca 2016 roku, w trakcie których uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę o rodzajach zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu, o tym jak korzystać z sieci w sposób bezpieczny i kulturalny. Kluczową sprawą jest także uświadomienie młodzieży, gdzie uzyskać wsparcie i pomoc w przypadku napotkania na zagrożenia, a także jakie konsekwencje wiążą się z niebezpiecznym użytkowaniem Internetu zarówno dla ofiary, jak i sprawcy cyberprzemocy.

Zapraszamy do wypełnienia formularzu zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/1rfacxX4VQcijEqHvRcjRCp0Z_oeS393yJBh7pn_PExQ/viewform?c=0&w=1  w terminie do piątku 26.02.2016 r. Regulamin rekrutacji: regulamin.


Projekt „Program profilaktyczny dla młodzieży w wieku gimnazjalnym z zakresu bezpieczeństwa w sieci „Edu Net” jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.