23 kwietnia 2016

Równa szkoła: oczekiwania a rzeczywistość - konferencja naukowo - aktywistyczna.
22 kwietnia przedstawicielki Fundacji EduKABE wzięły udział w "Równa szkoła: oczekiwania a rzeczywistość - konferencja naukowo - aktywistyczna". Podczas spotkania zaprezentowały wnioski dotyczące krytycznej analizy równościowej podręczników edukacji przedszkolnej. Wydarzenie było organizowane przez Fabrykę Równości w ramach Maratonu Równości.

15 kwietnia 2016

Kobieta bez przestrzeni - pokaz filmu oraz dyskusja o prawach kobiet w ramach Maratonu Równości.Serdecznie zapraszamy Was wszystkich do wzięcia udziału w organizowanej przez nas oraz Fundację EduKABE projekcji filmu dokumentalnego "Kobieta bez przestrzeni". W ramach Maratonu Równości w lokalu Żarty Żartami - Łódź, ul. Wólczańska 40/42a odbędzie się szereg wydarzeń, ale to z pewnością jest wyjątkowe. 

Film powstał w ramach projektu edukacyjnego "Kobieta bez przestrzeni". Celem projektu jest zwrócenie uwagi szerokiej publiczności na fakt niedoreprezentowania kobiet w wielu najważniejszych sferach życia.W dyskusji wezmą udział zaproszone gościnie:
Monika Kamieńska - Pełnomocnik Prezydent Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania
Małgorzata Niewiadomska Cudak - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi
* Krystyna Dzwonkowska - Godula -
Instytut Socjologii UŁ
Ida Mickiewicz-Florczak- Prezeska Stowarzyszenia Fabryka Równości
ZAPRASZAMY NA WSPÓLNY WIECZÓR W RAMACH MARATONU RÓWNOŚCI :-)

Wspólnie odpowiemy na pytania: Czy kobiety mają dziś realny wpływ na politykę, gospodarkę, naukę, kulturę, świat biznesu? A jeśli tak, to czy wiemy o tym, czy to zauważamy? Jak codzienność, w której kobiety funkcjonują (system, prawo, kultura, wychowanie, edukacja) wpływa na wybory życiowe kobiet?

P.S. Wydarzeniu towarzyszyć będzie także kącik dla dzieci - nie obawiajcie się z nimi przyjść!
14 kwietnia 2016

Konferencja w ramach projektu Inni To My


14 kwietnia odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Inni To My", w którym brały udział edukatorki Fundacji EduKABE. Refleksje edukatorek na temat projektu znalazły się również w publikacji. 
W wydarzeniu wzięło udział tak wiele osób, z bardzo zróżnicowanych środowisk (szkoła, instytucje edukacyjno – wychowawcze, Urząd Miasta, Straż Miejska, organizacje pozarządowe). Cieszymy się bardzo, że mogłyśmy brać udział w tak ważnym projekcie, ponieważ dzięki temu miałyśmy wspólnie przestrzeń do dyskusji na temat tego jak wspólnie możemy budować środowisko szkolne pozbawione agresji.


8 kwietnia 2016

Debata "Lokalnie Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet"


W czwartek 7 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Miasta Łodzi odbyła się debata "Lokalnie Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet". Podczas debaty wspólnie rozmawialiśmy o różnych rodzajach przemocy, o jej wpływie na rodzinę oraz zaprezentowałyśmy także wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z całej Polski oraz z województwa łódzkiego. 
Projekt debat lokalnych, realizowany jest przez Fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami w Polsce, tworzącymi Antyprzemocową Sieć Kobiet, w ramach Programu "Obywatele dla Demokracji" przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.


Wnioski z debaty: DZIAŁAMY WSPÓLNIE PRZECIWKO PRZEMOCY !!!

Debatę poprowadziła Agata Kobylińska z Fundacji EduKABE, członkini ASK. Wśród zaproszonych panelistek i panelistów byli m.in. 
  • Poseł na Sejm RP, Artur Jerzy Dunin, 
  • Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Ilona Rafalska, 
  • Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi, Małgorzata Niewiadomska-Cudak, 
  • Podkomisarz Iwona Firaza i Młodszy Aspirant Katarzyna Pietrzak, z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, 
  • Anna Bartnicka, Koordynator ds. przeciwdziałania przemocy MOPS, 
  • Iwona Karaś, kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi, 
  • Magdalena Kołacz-Kwiatkowska, Asystent rodziny w I Wydziale Pracy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.
Debata odbyła się przy wsparciu i udziale Moniki Kamieńskiej - Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania przy Prezydent Miasta Łodzi :-)

6 kwietnia 2016

Realizacja projektu "Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice"


Realizacja projektu przebiega bez żadnych zastrzeżeń. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie biorą udział w zajęciach :-) 
Projekt Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice współfinansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.