8 kwietnia 2016

Debata "Lokalnie Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet"


W czwartek 7 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Miasta Łodzi odbyła się debata "Lokalnie Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet". Podczas debaty wspólnie rozmawialiśmy o różnych rodzajach przemocy, o jej wpływie na rodzinę oraz zaprezentowałyśmy także wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z całej Polski oraz z województwa łódzkiego. 
Projekt debat lokalnych, realizowany jest przez Fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami w Polsce, tworzącymi Antyprzemocową Sieć Kobiet, w ramach Programu "Obywatele dla Demokracji" przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.


Wnioski z debaty: DZIAŁAMY WSPÓLNIE PRZECIWKO PRZEMOCY !!!

Debatę poprowadziła Agata Kobylińska z Fundacji EduKABE, członkini ASK. Wśród zaproszonych panelistek i panelistów byli m.in. 
  • Poseł na Sejm RP, Artur Jerzy Dunin, 
  • Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Ilona Rafalska, 
  • Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi, Małgorzata Niewiadomska-Cudak, 
  • Podkomisarz Iwona Firaza i Młodszy Aspirant Katarzyna Pietrzak, z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, 
  • Anna Bartnicka, Koordynator ds. przeciwdziałania przemocy MOPS, 
  • Iwona Karaś, kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi, 
  • Magdalena Kołacz-Kwiatkowska, Asystent rodziny w I Wydziale Pracy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.
Debata odbyła się przy wsparciu i udziale Moniki Kamieńskiej - Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania przy Prezydent Miasta Łodzi :-)