14 kwietnia 2016

Konferencja w ramach projektu Inni To My


14 kwietnia odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Inni To My", w którym brały udział edukatorki Fundacji EduKABE. Refleksje edukatorek na temat projektu znalazły się również w publikacji. 
W wydarzeniu wzięło udział tak wiele osób, z bardzo zróżnicowanych środowisk (szkoła, instytucje edukacyjno – wychowawcze, Urząd Miasta, Straż Miejska, organizacje pozarządowe). Cieszymy się bardzo, że mogłyśmy brać udział w tak ważnym projekcie, ponieważ dzięki temu miałyśmy wspólnie przestrzeń do dyskusji na temat tego jak wspólnie możemy budować środowisko szkolne pozbawione agresji.