6 kwietnia 2016

Realizacja projektu "Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice"


Realizacja projektu przebiega bez żadnych zastrzeżeń. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie biorą udział w zajęciach :-) 
Projekt Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice współfinansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.