31 maja 2016

Rekomendacje po zakończonym projekcie "Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice"


Prezentujemy rekomendacje, które otrzymaliśmy po zakończonym projekcie "Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice". 


Projekt Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice współfinansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.