30 czerwca 2016

Podsumowanie projektu dotyczącego bezpieczeństwa w sieci "Edu Net"


W ramach realizacji projektu profilaktyczno - edukacyjnego "Edu Net" zostało przeprowadzonych 51 warsztatów dla młodzieży. Projektem zostało w sumie objętych 863 uczniów i uczennic oraz osoby dorosłe (138 nauczycieli i nauczycielek, a także rodzice). W warsztatach wzięli udział uczniowie i uczennice, nauczyciele i rodzice łódzkich szkół gimnazjalnych: Publiczne Gimnazjum Integracyjne Nr 47, Publiczne Gimnazjum Nr 3, 6, 7, 8, 10, 24, 33 oraz 40. Ponadto udział w programie wzięli podopieczni świetlicy środowiskowej „Nota Bene” prowadzonej przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM” i podopieczni Fundacji NAVICULA.

Raport podsumowujący projekt jest dostępny pod adresem:

https://goo.gl/1uUTpk 

Broszura informacyjna jest dostępna pod adresem:

Nawiązanie współpracy z Polską Akcją Humanitarną !Dzisiaj jest dla nas bardzo dobry dzień. W Łodzi gościłyśmy przedstawicielkę Polska Akcja Humanitarna (PAH) Biuro w Toruniu ( Polska Akcja Humanitarna (PAH)) - możemy już puścić informację w świat, że będziemy od września wspólnie działać w ramach Pajacyk - Polska Akcja Humanitarna !!! 
Cieszymy się BARDZO!!!  

25 czerwca 2016

2 urodziny Fundacji EduKABE :-)
24 czerwca minęły 2 urodziny naszej fundacji. Dziękujemy wszystkim osobom, które z nami świętowały oraz dziękujemy za wszystkie życzenia, które do nas dotarły :-) :-) :-)

19 czerwca 2016

„Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci”18 i 19 czerwca przedstawicielki Fundacji EduKABE brały udział w szkoleniu dotyczącym rozwiązywania konfliktów w ramach projektu „Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci”, który organizowany jest przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego. Kolejne szkolenie w lipcu dotyczące partycypacyjnej diagnozy potrzeb :-)


15 czerwca 2016

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym projekcie dla klas I-III szkół podstawowych.

Zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego do projektu:

Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą

Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny umożliwiającej prowadzenie dialogu pomiędzy dziećmi i nauczycielami na temat zagrożeń z jakimi mogą się one spotkać i ustalenia sposobów reagowania na nie.

Główny cel realizowany jest w ramach działań skierowanych do dzieci (uczniów Szkół Podstawowych w Łodzi), a także ich nauczycieli.
Celem działań związanych z edukacją dzieci jest przekazanie im wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą.

Integralną częścią zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci są warsztaty dla nauczycieli, celem których jest:
• Podniesienie świadomości nauczycieli na temat zagrożeń z jakimi dziecko może mieć kontakt.
• Poprawa stanu wiedzy i umiejętności nauczycieli z zakresu edukacji prawnej i różnych aspektów związanych z bezpieczeństwem dzieci.
• Rozwijanie umiejętności rozmowy z dzieckiem dotyczącej bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach.
• Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie ochrony przez krzywdzeniem.


Zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu różnych metod pracy: aktywne formy prowadzenia zajęć (ćwiczenia w parach, w podgrupach, odgrywanie scenek, wypowiedzi na forum grupy, burze mózgów), prace domowe i wykorzystywanie osobistych doświadczeń podczas ćwiczeń.
Do realizacji zamierzonych działań posłuży program Fundacji Dzieci Niczyje „Już wiem co zrobić” .

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 2 szkół po 4 grupy każda. Zajęcia są przewidziane dla 4 grup z każdej szkoły (klas I-III) - 5 spotkań x 2 godziny dydaktyczne dla każdej grupy.
5 warsztatów po 2 godziny dydaktyczne dla każdej zgłoszonej klasy.
1 warsztat dla nauczycieli x 3 godziny dydaktyczne.


Formularz jest dostępny pod adresem: https://goo.gl/forms/L4wtUIm3fhMNxl2M2 

Projekt finansowany jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

REALIZACJA WARSZTATÓW JEST PRZEWIDZIANA W OKRESIE WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2016.

14 czerwca 2016

Warsztaty dotyczące cyberprzemocy.Dzisiaj prowadziłyśmy warsztaty dotyczące cyberprzemocy z młodzieżą gimnazjalną w Piątkowisku. Dziękujemy za zaproszenie. Mamy nadzieję, że to początek naszej współpracy :-)

6 czerwca 2016

Wizyta w Społecznym Komitecie ds. AIDS.Jesteśmy dziś w Warszawie gdzie wspólnie z Spunk Fundacja Nowoczesnej Edukacji i Fabryka Równości odwiedzamy Społeczny Komitet ds. AIDS (SKA) 

Społeczny Komitet ds. AIDS to organizacja pozarządowa non-profit działająca w obszarze problematyki HIV/ AIDS oraz infekcji przenoszonych drogą płciową : http://www.skaids.org/ 

3 czerwca 2016

IV Zjazd Realizatorów Programów Dofinansowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

2 i 3 czerwca w Katowicach uczestniczyłyśmy w IV Zjeździe Realizatorów Programów Dofinansowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. 
Bardzo dziękujemy za możliwość uczestniczenia w wymianie doświadczeń. Miałyśmy także możliwość poznania wielu ciekawych ludzi :-)