3 czerwca 2016

IV Zjazd Realizatorów Programów Dofinansowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

2 i 3 czerwca w Katowicach uczestniczyłyśmy w IV Zjeździe Realizatorów Programów Dofinansowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. 
Bardzo dziękujemy za możliwość uczestniczenia w wymianie doświadczeń. Miałyśmy także możliwość poznania wielu ciekawych ludzi :-)