30 czerwca 2016

Podsumowanie projektu dotyczącego bezpieczeństwa w sieci "Edu Net"


W ramach realizacji projektu profilaktyczno - edukacyjnego "Edu Net" zostało przeprowadzonych 51 warsztatów dla młodzieży. Projektem zostało w sumie objętych 863 uczniów i uczennic oraz osoby dorosłe (138 nauczycieli i nauczycielek, a także rodzice). W warsztatach wzięli udział uczniowie i uczennice, nauczyciele i rodzice łódzkich szkół gimnazjalnych: Publiczne Gimnazjum Integracyjne Nr 47, Publiczne Gimnazjum Nr 3, 6, 7, 8, 10, 24, 33 oraz 40. Ponadto udział w programie wzięli podopieczni świetlicy środowiskowej „Nota Bene” prowadzonej przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM” i podopieczni Fundacji NAVICULA.

Raport podsumowujący projekt jest dostępny pod adresem:

https://goo.gl/1uUTpk 

Broszura informacyjna jest dostępna pod adresem: