19 czerwca 2016

„Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci”18 i 19 czerwca przedstawicielki Fundacji EduKABE brały udział w szkoleniu dotyczącym rozwiązywania konfliktów w ramach projektu „Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci”, który organizowany jest przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego. Kolejne szkolenie w lipcu dotyczące partycypacyjnej diagnozy potrzeb :-)