24 lipca 2016

Projekt „Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci” Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
22 i 23 lipca brałyśmy udział w szkoleniu w ramach projektu "Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci". Przed nami przeprowadzenie lokalnej partycypacyjnej diagnozy potrzeb rodzin z małymi dziećmi. W sierpniu już w Łodzi weźmiemy udział w szkoleniu, na którym zaplanujemy harmonogram i konkretne narzędzia do przeprowadzenia diagnozy.

12 lipca 2016

Podsumowanie kontroli Najwyższej Izby Kontroli.


W związku w przeprowadzoną kontrolą numer P/16/070 – Przeciwdziałanie e-uzależnieniu dzieci i młodzieży przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Łodzi przesyłamy w załączeniu Wystąpienie Pokontrolne. Kontrola NIK potwierdziła, że w działalności Fundacji EduKABE nie ma żadnych  nieprawidłowości, a w związku z tym Najwyższa Izba Kontroli odstąpiła od formułowania wniosków pokontrolnych. 
Należy zaznaczyć, że kontrola nie dotyczyła bezpośrednio Fundacji EduKABE, ale była to ogólnopolska kontrola programów profilaktycznych związanych z cyberprzemocą oraz e-uzależnieniami. 


2 lipca 2016

Podsumowanie projektu "Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice"

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą podsumowującą projekt "Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice".

Publikacja jest dostępna pod adresem:


W okresie od października 2015 roku do czerwca 2016 roku EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań realizowała na terenie miasta Łodzi projekt „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice. Do projektu zakwalifikowało się 5 przedszkoli miejskich z Łodzi. W projekcie wzięły udział następujące placówki w Łodzi: Przedszkole Miejskie Nr 21 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1, Przedszkole Miejskie Nr 77, Przedszkole Miejskie Nr 118, Przedszkole Miejskie Nr 192 oraz Przedszkole Miejskie Nr 208. Terminy realizacji zajęć były na bieżąco ustalane z placówkami zakwalifikowanymi do projektu.
Łącznie projektem zostało objętych 252 dzieci oraz 87 osób dorosłych (nauczycielki oraz rodzice).


Projekt Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice współfinansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.