2 lipca 2016

Podsumowanie projektu "Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice"

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą podsumowującą projekt "Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice".

Publikacja jest dostępna pod adresem:


W okresie od października 2015 roku do czerwca 2016 roku EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań realizowała na terenie miasta Łodzi projekt „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice. Do projektu zakwalifikowało się 5 przedszkoli miejskich z Łodzi. W projekcie wzięły udział następujące placówki w Łodzi: Przedszkole Miejskie Nr 21 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1, Przedszkole Miejskie Nr 77, Przedszkole Miejskie Nr 118, Przedszkole Miejskie Nr 192 oraz Przedszkole Miejskie Nr 208. Terminy realizacji zajęć były na bieżąco ustalane z placówkami zakwalifikowanymi do projektu.
Łącznie projektem zostało objętych 252 dzieci oraz 87 osób dorosłych (nauczycielki oraz rodzice).


Projekt Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice współfinansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.