8 sierpnia 2016

Udział w szkoleniu w ramach projektu "Cyfrowobezpieczni.pl".
5 i 6 sierpnia  w Łodzi odbyło się szkolenie na Edukatorki i Edukatorów Cyfrowego Bezpieczeństwa. W ramach udziału w projekcie "Cyfrowobezpieczni.pl"  obowiązkiem będzie przeprowadzenie w szkołach uczestniczących w projekcie Szkolnych Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego. Jest to wydarzenie edukacyjno-informacyjne, podczas którego Edukator ma obowiązek przeprowadzić zajęcia promujące bezpieczne zachowania w Internecie wśród uczniów. Spotyka się także z gronem pedagogicznym, po to, aby wprowadzić ich w temat najważniejszych cyberzagrozeń. Projekt jest koordynowany przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie.

Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania "Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia".