1 września 2016

Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą.

Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny umożliwiającej prowadzenie dialogu pomiędzy dziećmi i nauczycielami na temat zagrożeń z jakimi mogą się one spotkać i ustalenia sposobów reagowania na nie.

Projekt finansowany jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.