15 września 2016

Profilaktyka ciąż wśród nastolatek – nowa edycja zajęć


Z nowym początkiem roku, zapraszamy do udziału w projekcie „Profilaktyka ciąż…”, który jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej, wychowawców i rodziców. Fundacja EduKABE jest partnerem projektu.
Projekt realizowany w latach 2016-2018 obejmuje:
1) cykl 10 – godzinnych warsztatów dla młodzieży,
2) Szkolenia dla wychowawców, nauczycieli, pedagogów,
3) Spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi,
4) Spotkania w gabinetach ginekologicznych i urologicznych,
5) Indywidualne konsultacje dla szkół (specjalistyczne poradnictwo),
6) Dyżury internetowe (specjalistyczne poradnictwo).
Udział w projekcie jest dobrowolny, a w przypadku warsztatów dla młodzieży wymaga pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego. Terminy spotkań ustalane są indywidualnie z osobami reprezentującymi placówkę oświatową/wychowawczą.
Wszelkich informacji udziela: Anna Jurek, edukatorka i wiceprezeska Zarządu Fundacji Spunk. Zachęcamy do kontaktu mailowego: fundacja@spunk.pl lub telefonicznego: 661 143 076.